Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
Találatok száma: 97
Pálfai Imre (szerk.): A II. szegedi holtág-konferencia (2004. szeptember 21.) előadásai. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2005
Pálfai Imre (szerk.): Magyarország holtágai. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, 2001
Pálfai Imre (szerk.): Tisza-völgyi holtágak. KHVM, 1995
Pintér Károly: Horgászati alapismeretek. Agroinform Kiadó, 2014
Somlyódy László (szerk.): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia, 2002
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon
Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000
Stelczer Károly: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, 2000
Szabolcs István: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai Kiadó, 1961
Szalay Gergely; Szilágyi Endre (szerk.): Mosoni-Dunaág, Rába. Vízgazdálkodási Intézet, 1989
Magyarország vizeinek műszaki-hidrológiai jellemzése
Szlávik Lajos: A Balaton. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2005
Vízügyi Közlemények: Különszám
Szlávik Lajos (szerk.): Kisvizek nagy vizei. A 2010. évi árvizek és belvizek krónikája. Országos Vízügyi Főigazgatóság, [2013]
Szöllősi Gyula: A Palicsi-tó elhalása és felújítása. A Palicsi-tó felújításának bizottsága, 1973
Takáts Attiláné; Berecz Endre; Lantos Józsefné; Pálfi Ernőné: Az Általér vízi környezetvédelmi terve. Vízgazdálkodási Intézet, 1980
Teplán István (szerk.): A Tisza és vízrendszere. I-II. köt. MTA Társadalomkutató Központ, 2003
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián
Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása. Akadémiai Kiadó, 1952
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében. Erdélyi Múzeum Egyesület, 2006
Varga Lajos: Adatok a Fertő-tó fizikai és kémiai viszonyainak évi változásához.
Varga Miklós (szerk.): A vízgazdálkodás fejlesztésének alapjai és irányai. (A Vízgazdálkodási Keretterv összefoglalása). Országos Vízügyi Hivatal, 1984
Varga Miklós (szerk.): Országos vízgazdálkodási keretterv (mellékletek). Országos Vízügyi Hivatal, 1984
Verga László: Dunai helyzetek és történetek. Mérnöki Továbbképző Intézet, 1998
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |