Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 97
Ihrig Dénes: Hajóval a Dunán Budapesttől a Vaskapuig. A Duna és a Vaskapu Vízlépcső a vízimérnök szemével. VizDok, 1972
Jancsár Péter: A 125 éves Fővárosi Vízművek. Fővárosi Vízművek, é. n.
Juhász József: Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, 1987
Kálmán Erika; Csanády Andrásné (szerk.): A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete, 2003
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei (895-1846). Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda; Középtiszavidéki Vízügyi Ig., 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 8.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II. A rendszeres szabályozások kora (1846-1944). VizDok, 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 9.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson; Pálhidy Csaba: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III. A vízgazdálkodás eredményei (1945-1975). Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet; Középtiszavidéki Vízügyi Ig., 1976
Vizügyi Történeti Füzetek: 10.
Kenessey Béla: Vízgazdálkodás. "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt., 1931
A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter kiadványai: 42.
Kerczagi Gábor; Bancsi István (szerk.): Album a Kiskörei tározó térségéről. VizDok, 1987
Kiss Rezsőné: Vízkészletgazdálkodási és vízikörnyezet-védelemi értelmező szótár. VizDok, 1980
Kocsis Anikó; Nagy Szabolcs; Szabó István; Zsuffa István: A Zala revitalizációjának koncepciója. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Zöld Zala Természetvédő Egyesület, 1996
Kósa Ferenc (szerk.): Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a körösvidékről. Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, 1985
Láng István (szerk.): Folyóinkkal való gazdálkodásról... 2002. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2001
Lesenyei József (szerk.): Magyarország csatornázása és szennyvízkezelése. Magyar Mérnök és Építészegylet, 1943
Lovász György: A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Akadémiai Kiadó, 1972
Földrajzi monográfiák: 9.
Marsigli, L. F.; Deák A.: Danubius Pannonico-Mysicus. Tomus I. Hagae; Amstelodami, 1726. Reprint; A Duna magyarországi és szerbiai szakasza. [Magyarra ford. Deák Antal András]; Deák A. A.: A Duna fölfedezése - The Discovery of the Danube. [Angolra ford.: Simán Katalin.]. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2004
Nagy Lajos: A 100 éves Fővárosi Vízművek. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, 1967
Nádai Magda: Partonszűrt csapvizünk bölcsője. A Szentendrei-sziget. BAFILA Kft., 2011
Paulovics Péter; Szabó László (szerk.): A hű folyó - Marosfőtől Marostőig 1904-2006. Dr. Petz István emlékére. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 2007
Pálfai Imre (szerk.): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. Nagyalföld Alapítvány, 1994
A Nagyalföld Alapítvány kötetei: 3.
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó