Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 109
Kocsis Anikó; Nagy Szabolcs; Szabó István; Zsuffa István: A Zala revitalizációjának koncepciója. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Zöld Zala Természetvédő Egyesület, 1996
Kósa Ferenc (szerk.): Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a körösvidékről. Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, 1985
Láng István (szerk.): Folyóinkkal való gazdálkodásról... 2002. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2001
Lesenyei József (szerk.): Magyarország csatornázása és szennyvízkezelése. Magyar Mérnök és Építészegylet, 1943
Lovász György: A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Akadémiai Kiadó, 1972
Földrajzi monográfiák: 9.
Marsigli, L. F.; Deák A.: Danubius Pannonico-Mysicus. Tomus I. Hagae; Amstelodami, 1726. Reprint; A Duna magyarországi és szerbiai szakasza. [Magyarra ford. Deák Antal András]; Deák A. A.: A Duna fölfedezése - The Discovery of the Danube. [Angolra ford.: Simán Katalin.]. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2004
Mike Károly: Magyarország ősvízrajza és felszini vizeinek töténete. Aqua Kiadó, 1991
Nagy Lajos: A 100 éves Fővárosi Vízművek. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, 1967
Nádai Magda: Partonszűrt csapvizünk bölcsője. A Szentendrei-sziget. BAFILA Kft., 2011
Pálfai Imre (szerk.): A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái. Nagyalföld Alapítvány, 1994
A Nagyalföld Alapítvány kötetei: 3.
Pálfai Imre (szerk.): A II. szegedi holtág-konferencia (2004. szeptember 21.) előadásai. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2005
Pálfai Imre (szerk.): Magyarország holtágai. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, 2001
Pálfai Imre (szerk.): Tisza-völgyi holtágak. KHVM, 1995
Pintér Károly: Horgászati alapismeretek. Agroinform Kiadó, 2014
Somlyódy László (szerk.): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia, 2002
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon
Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000
Stelczer Károly: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, 2000
Szabolcs István: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra. Akadémiai Kiadó, 1961
Szalay Gergely; Szilágyi Endre (szerk.): Mosoni-Dunaág, Rába. Vízgazdálkodási Intézet, 1989
Magyarország vizeinek műszaki-hidrológiai jellemzése
Szlávik Lajos: A Balaton. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2005
Vízügyi Közlemények: Különszám
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó