Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 105
Fejes Lőrinc (szerk.); Teszárné Nagy Mariann: Negyvenéves a Tisza-tó. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jubileumi kiadványa. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 2018
Félegyházi Enikő; Nagy Balázs: A Sajó-Hernád hordalékkúp késő pleisztocén mederhálózatának vizsgálata. Debreceni Egyetem Földrajzi Intézete, 2001
Ferencz Rezső: Vizeink és halaink. Nemzeti Értékek Könyvkiadó, [2022]
Gayer József (szerk.): Európai összefogás a vizek jó állapotáért. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; VITUKI, 2005
Gyulai Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítő és Alsó-csallóközi Belvízlevezető Társulat története . Kalligram, 2003
Csallóközi Kiskönyvtár
Hajósy, A.; Vargha, J.: The Robbed River. The Danube Case at the United Nations' International Court of Justice. Danube Circle, 1997
Hovány Lajos: A Palicsi fürdő és a Böge-csatorna. Vízépítőszemmel a Palicsi-tó 19. századi két rendezéséről. Grafoprodukt, 1998
Hovány Lajos: Vizeink nyomában. Különös tekintettel Északkelet-Bácskára. Grafoprodukt, 2002
Ihrig Dénes: Hajóval a Dunán Budapesttől a Vaskapuig. A Duna és a Vaskapu Vízlépcső a vízimérnök szemével. VizDok, 1972
Ihrig Dénes (szerk.); Károlyi Zsigmond; Károlyi Zoltán; Vázsonyi Ádám: A magyar vízszabályozás története. Országos Vízügyi Hivatal, 1973
Jancsár Péter: A 125 éves Fővárosi Vízművek. Fővárosi Vízművek, é. n.
Juhász József: Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, 1987
Kaján Imre; Zombori István (szerk.): A szegedi nagyárvíz és újjáépítés. Európa Szegedért. Vízügyi Múzeum és Könyvgyűjtemény; Móra Ferenc Múzeum, 2004
Kálmán Erika; Csanády Andrásné (szerk.): A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete, 2003
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei (895-1846). Középtiszavidéki Vízügyi Ig.; Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda, 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 8.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II. A rendszeres szabályozások kora (1846-1944). VizDok, 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 9.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson; Pálhidy Csaba: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III. A vízgazdálkodás eredményei (1945-1975). Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet; Középtiszavidéki Vízügyi Ig., 1976
Vizügyi Történeti Füzetek: 10.
Kenessey Béla: Vízgazdálkodás. "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt., 1931
A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter kiadványai: 42.
Kerczagi Gábor; Bancsi István (szerk.): Album a Kiskörei tározó térségéről. VizDok, 1987
Kiss József (szerk.): A víz. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó