start Földrajz - Vízrajz - Régi és új természettudományi könyvek
Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 93
Kölcsei Tamás; Sindelyes Gábor (szerk.): A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; Oktatási Minisztérium, 2003
1 600 Ft
Kovács Sándor et al.: Szemelvények a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének megalapozó tanulmányaiból. Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, 2003
3 000 Ft
Ligetvári Ferenc (szerk.): Felmelegedés és vizeink. Válogatott írások. Agroinform Kiadó, 2006
Környezetgazdák kiskönyvtára
2 000 Ft
Marsigli, L. F.; Deák A.: Danubius Pannonico-Mysicus. Tomus I. Hagae; Amstelodami, 1726. Reprint; A Duna magyarországi és szerbiai szakasza. [Magyarra ford. Deák Antal András]; Deák A. A.: A Duna fölfedezése - The Discovery of the Danube. [Angolra ford.: Simán Katalin.]. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2004
9 500 Ft
Pálfai Imre (szerk.): Tisza-völgyi holtágak. KHVM, 1995
3 600 Ft
Pálfai, Imre (ed.): Oxbow-lakes in Hungary. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2003
2 000 Ft
Péter Gábor: Hargitától a nagyvilágba. Egy székely mérnök emlékezései. Pro Aqua Alapítvány, é. n.
2 400 Ft
Petrasovits Imre: Az agrohidrológia főbb kérdései. Akadémiai Kiadó, 1988
4 000 Ft
Rónai, A. (ed.): Hydrogeology of great sedimentary basins. Conference of Budapest, 1976. Hunarian Geological Institute, 1978
International Association of Hydrologists Mémoires: Volume XI.
9 000 Ft
6 000 Ft
Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000
3 500 Ft
Takáts Attiláné; Berecz Endre; Lantos Józsefné; Pálfi Ernőné: Az Általér vízi környezetvédelmi terve. Vízgazdálkodási Intézet, 1980
4 500 Ft
Virág Árpád: A Balaton múltja és jelene. Egri Nyomda Kft., é. n.
4 600 Ft
A Dráva. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, 1964
Magyarország Hidrológiai Atlasza. I.: Folyóink vízgyűjtője: 10.

A magyarországi Duna-szakasz és kisebb mellékvizei. Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, 1962
Magyarország Hidrológiai Atlasza. I.: Folyóink vízgyűjtője: 9.
Az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő-társulat ártérterületeire vonatkozó általános belvízrendezési terveknek Műszaki leírása.
Hidrológiai Közlöny: 30.(1950).
Karsztvízvédelem a Közép-Dunántúlon. Szimpóziumi és kiegészítő anyagok. Hévizi Tóvédő Egyesület; Magyar Olajipari Múzeum, 2000
Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tolna megyei Levéltár, 1975
Tanulmányok Tolna megye történetéből: 7.
Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt. Ekvilibrium Kiadó, 2007
Bendefy László; V. Nagy Imre: A Balaton évszázados partvonalváltozásai. Műszaki Könyvkiadó, 1969
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó