Földrajz › Vízrajz
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 102
Félegyházi Enikő; Nagy Balázs: A Sajó-Hernád hordalékkúp késő pleisztocén mederhálózatának vizsgálata. Debreceni Egyetem Földrajzi Intézete, 2001
Gayer József (szerk.): Európai összefogás a vizek jó állapotáért. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; VITUKI, 2005
Gyulai Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítő és Alsó-csallóközi Belvízlevezető Társulat története . Kalligram, 2003
Csallóközi Kiskönyvtár
Hajósy, A.; Vargha, J.: The Robbed River. The Danube Case at the United Nations' International Court of Justice. Danube Circle, 1997
Hovány Lajos: Vizeink nyomában. Különös tekintettel Északkelet-Bácskára. Grafoprodukt, 2002
Ihrig Dénes: Hajóval a Dunán Budapesttől a Vaskapuig. A Duna és a Vaskapu Vízlépcső a vízimérnök szemével. VizDok, 1972
Jancsár Péter: A 125 éves Fővárosi Vízművek. Fővárosi Vízművek, é. n.
Juhász József: Hidrogeológia. Akadémiai Kiadó, 1987
Kálmán Erika; Csanády Andrásné (szerk.): A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete, 2003
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei (895-1846). Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda; Középtiszavidéki Vízügyi Ig., 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 8.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II. A rendszeres szabályozások kora (1846-1944). VizDok, 1975
Vizügyi Történeti Füzetek: 9.
Károlyi Zsigmond; Nemes Gerzson; Pálhidy Csaba: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III. A vízgazdálkodás eredményei (1945-1975). Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet; Középtiszavidéki Vízügyi Ig., 1976
Vizügyi Történeti Füzetek: 10.
Kenessey Béla: Vízgazdálkodás. "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt., 1931
A M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter kiadványai: 42.
Kerczagi Gábor; Bancsi István (szerk.): Album a Kiskörei tározó térségéről. VizDok, 1987
Kiss Rezsőné: Vízkészletgazdálkodási és vízikörnyezet-védelemi értelmező szótár. VizDok, 1980
Kocsis Anikó; Nagy Szabolcs; Szabó István; Zsuffa István: A Zala revitalizációjának koncepciója. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület; Zöld Zala Természetvédő Egyesület, 1996
Kósa Ferenc (szerk.): Vízrajzi értekezés. Huszár Mátyás leírása a körösvidékről. Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, 1985
Láng István (szerk.): Folyóinkkal való gazdálkodásról... 2002. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 2001
Lesenyei József (szerk.): Magyarország csatornázása és szennyvízkezelése. Magyar Mérnök és Építészegylet, 1943
Lovász György: A Dráva-Mura vízrendszer vízjárási és lefolyási viszonyai. Akadémiai Kiadó, 1972
Földrajzi monográfiák: 9.
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Következő  |   Utolsó