Zoológia (ornitológia nélkül) › Pisces
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 137
Dubravius, Janus: A halastavakról. [Reprint]. Agroinform Kiadó, 2016
Ecsedi I.: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. Városi nyomda, 1934
A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának ismeretterjesztő közleményei: 4.
Fürész György; Dudás Tibor; Zellei Ágnes: A halgazdálkodás gyakorlata. Magyar Országos Horgász Szövetség, 2006
Guti Gábor: A veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása és visszatelepítése. A kősüllő - Sander volgensis (Gmelin, 1789) országos fajmegőrzési terve. Agrárminisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály, 2018
Györe Károly: Az elektromos áram hatása a természetes vizek élővilágára. KGI, 1996
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 2.
2 000 Ft
H. Tamás Gizella; Horváth László; Tölg István: Tógazdasági tenyészanyag-termelés. Mezőgazdasági Kiadó, 1982
Hankó Béla: A hal és halgazdaság. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 1928
Hankó Béla; Landgraf János: Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére. Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 1924
Harka Ákos: Halaink. Képes határozó és elterjedési útmutató. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 1997
Harka Ákos; Sallai Zoltán: Magyarország halfaunája. Képes határozó és elterjedési tájékoztató. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2004
18.
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. K. M. Természettud. Társ., 1887
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. [Reprint]. Kir. M. Természettudományi Társulat, 1887
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. [Reprint]. Homonnai és Társa, 2008
Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kósa László. Gondolat, 1980
Hoitsy György; Szathmári László: Tógazdasági és intenzíven nevelt halaink feldolgozása. Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, 2021
Horváth László; Urbányi Béla; Horváth Ákos (szerk.): A harcsa (Silurus glanis) biológiája és tenyésztése. Sztárstúdió Bt., 2011
Horváth László: A Soroksári Duna-ág. (A természetkedvelők paradicsoma). Ráckevei Járási Pártbizottság Propaganda- és Művelődési Osztálya; Ráckevei Járási Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, 1968
Ráckevei járási füzetek: 2.
Horváth László; Urbányi Béla; Horváth Ákos (szerk.): A süllő (Sander lucioperca) biológiája és tenyésztése. Sztárstúdió Bt., 2013
Horváth László; Tamás Gizella: Halivadék-nevelés. Haszonhalaink szaporítása és ivadéknevelése. K. n., 2011
Horváth László; Pékh Gyula: Haltenyésztés. Tógazdasági halászmesterek könyve. Mezőgazda Kiadó, 1984
Mezőgazdasági szakmunkáskönyvtár
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó