Biológia, ökológia › Paleobiológia
1  |  2  |  3  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 50
Bauer Norbert; Ilosvay György; Kenyeres Zoltán (szerk.): A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői. Magyar Természettudományi Múzeum, 2013
1 500 Ft
Csongor É.; Félegyházi E.; Szabó I.: A Karcsa-ér medrének vizsgálata pollenanalitikai és radiokarbon módszerekkel. 1981
Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből: 144.
400 Ft
Dulai Alfréd (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház - 22 millió éven át. Magyar Természettudományi Múzeum, 2019
Természettár könyvsorozat
7 200 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Gasparik Mihály; Medzihradszky Zsófia: A mi jégkorszakunk. Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében. Magyar Természettudományi Múzeum, 2016
Természettár könyvsorozat
7 000 Ft
Gulyás Sándor; Sümegi Pál: Édesvízi puhatestűek a környezetrégészetben. GeoLitera, 2012
4 600 Ft
Hír János: Évmilliók üzenete Nógrádban - Message of Million Years in Nógrád - Die Botschaft von millionen Jahren in Nógrád - Message de millions d' années a Nógrád. K. n., é. n. [1997 k.]
1 400 Ft
Jánossy Dénes: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó, 1979
7 500 Ft
Méhely Lajos: Fibrinae Hungariae. Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Magyar Tudományos Akadémia Mathemetikai és Természettudományi Bizottsága, 1914
36 000 Ft
Nagy Eszter: Magyarország neogén sporomorpháinak értékelése - A Comprehensive Study of Neogene Sporomorphs in Hungary. Magyar Állami Földtani Intézet, 1992
Geologica Hungarica - Series palaeontologica: 53.
5 800 Ft
Sümegi Pál: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai. JATE Press, 2013
3 450 Ft
Telegdi-Roth Károly: Ősállattan. Tankönyvkiadó, 1959
5 000 Ft
Törőcsik Tünde; Náfrádi Katalin; Sümegi Pál (szerk.): Komplex archeobotanika. GeoLitera, 2015
5 100 Ft
Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Akadémiai Kiadó, 1957
6 000 Ft
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 32.(1934/37)[1938] pars mineralogica, geologia, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum
Andreánszky Gábor; S. Kovács Éva (szerk.): A hazai fiatalabb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája - Gliederung und Ökologie der jüngeren Tertiärfloren Ungarns. Műszaki Könyvkiadó, 1955
A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 44.(1955)1.
Andreánszky Gábor: Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, 1954
Bajzáth Judit: Flóra- és vegetációtörténet a Kárpát-medencében. Az utolsó 2,5 millió év. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 1.
Bajzáth Judit: Szemelvények az ember környezetátalakító tevékenységének történetéből. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 2.
Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó, 1991
1  |  2  |  3  |   Következő  |   Utolsó