Biológia, ökológia › Paleobiológia
1  |  2  |  3  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 59
Csongor É.; Félegyházi E.; Szabó I.: A Karcsa-ér medrének vizsgálata pollenanalitikai és radiokarbon módszerekkel. 1981
Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből: 144.
400 Ft
Dulai Alfréd (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház - 22 millió éven át. Magyar Természettudományi Múzeum, 2019
Természettár könyvsorozat
7 200 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Gulyás Sándor; Sümegi Pál: Édesvízi puhatestűek a környezetrégészetben. GeoLitera, 2012
4 600 Ft
Hír János: Évmilliók üzenete Nógrádban - Message of Million Years in Nógrád - Die Botschaft von millionen Jahren in Nógrád - Message de millions d' années a Nógrád. K. n., é. n. [1997 k.]
1 400 Ft
Jánossy Dénes: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó, 1979
7 500 Ft
Kormos Tivadar: Három uj ragadozó a Püspökfürdő melletti Somlyóhegy preglaciális rétegeiből. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
400 Ft
Kormos, T.: Interessante neue Funde im Museum der Kgl. Ung. Geologiscen Reichsanstalt. 1917
1 000 Ft
Kretzoi Miklós: Erdélyi Elotheriidák. 1941
600 Ft
Kretzoi Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső oligocénből. 1943
800 Ft
Langhoffer Ágost: Adatok a horvát barlangi fauna ismeretéhez. 1915
600 Ft
Méhely Lajos: Fibrinae Hungariae. Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Magyar Tudományos Akadémia Mathemetikai és Természettudományi Bizottsága, 1914
36 000 Ft
Mottl Mária: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfologiája. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
600 Ft
Nagy Eszter: Magyarország neogén sporomorpháinak értékelése - A Comprehensive Study of Neogene Sporomorphs in Hungary. Magyar Állami Földtani Intézet, 1992
Geologica Hungarica - Series palaeontologica: 53.
5 800 Ft
Telegdi-Roth Károly: Ősállattan. Tankönyvkiadó, 1959
5 000 Ft
Törőcsik Tünde; Náfrádi Katalin; Sümegi Pál (szerk.): Komplex archeobotanika. GeoLitera, 2015
5 100 Ft
Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Akadémiai Kiadó, 1957
6 000 Ft
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 32.(1934/37)[1938] pars mineralogica, geologia, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum
Andreánszky Gábor; S. Kovács Éva (szerk.): A hazai fiatalabb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája - Gliederung und Ökologie der jüngeren Tertiärfloren Ungarns. Műszaki Könyvkiadó, 1955
A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 44.(1955)1.
Andreánszky Gábor: Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, 1954
1  |  2  |  3  |   Következő  |   Utolsó