Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 87
Kadic Ottokár; Kretzoi Miklós: Előzetes jelentés a csákvári sziklaüregben végzett ásatásokról.
Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfülke. Tanulmányok a postglaciális kor geológiája, ősipara és faunája köréből. [Különlenyomat]. Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1915
Kormos Tivadar; Lambrecht Kálmán: A Remetehegyi sziklafülke és postglaciális faunája. [Különlenyomat]. 1914
Kormos Tivadar: Az ősember világa. Kir. Magyar Természettud. Társ., 1926
Népszerű Természettudományi Könyvtár: 5.
Kormos Tivadar: Egy új teknősfaj (Clemmys Méhelyi n. sp.) a magyarországi pleisztocénból.
Kormos Tivadar: Három uj ragadozó a Püspökfürdő melletti Somlyóhegy preglaciális rétegeiből. [Különlenyomat]. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932

Kormos Tivadar: Jelentés 1911. évi külföldi tanulmányutamról.
Kormos Tivadar; Edinger, Tilly: Pannonictis pliocaenica n. g., n. sp., új mustelida a magyarországi felső-pliocénből; A Pannonictis plionaenica Kormos agyszerkezetéről két koponyaüreg-kitöltés (kőmag) alapján. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, 1932
Kormos Tivadar: Új adatok a balatonmelléki alsó-pleisztoczén rétegek geológiájához és faunájához. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1910
Kretzoi Miklós: A vértesszöllősi alsópaleolit őstelep. 1964
Kretzoi Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső oligocénből. 1943
Kutassy Endre: Kirándulók zsebkönyve. Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kir. Magyar Természettud. Társulat, 1927
Kirándulók zsebkönyve. III. Őslénytani rész
Lambrecht K.: Az európai madárvilág kialakulása = Die Ausbildung und Geschichte der europäischen Vogelwelt.
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Molnár Béla: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, 1990
Mottl Mária: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfologiája. Bölcsészetdoktori értekezéshez. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
Nagy Lászlóné: A mátraaljai felső-pannóniai kori barnakőszén palinológiai vizsgálata. Műszaki Könyvkiadó, 1958
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 47. évf. 1. füzet

Ősi Attila: Dinoszauruszok Magyarországon. GeoLitera, 2012
Parker, S.: Őslények enciklopédiája. Amit a dinoszauruszokról és társaikról tudni kell. Kossuth Kiadó, 2006
Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve I.: A régibb kőkor. Szerzői kiadás, 1926
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó