Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 87
Nagy Eszter: Magyarország neogén sporomorpháinak értékelése = A Comprehensive Study of Neogene Sporomorphs in Hungary. Magyar Állami Földtani Intézet, 1992
Geologica Hungarica - Series palaeontologica: 53.
6 000 Ft
Nagy Eszter: Palynological evidence for Neogene climatic change in Hungary = A magyarországi neogén éghajlati adatai palynológiai kutatások alapján. Geological Institute of Hungary, 2005
Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary: 205.
3 400 Ft
Rihmer László: A pécsi (pécsbányatelepi) mammut. Haladás Nyomdarészvénytársaság, 1935
Geographia Pannonica: 12.
17 000 Ft
Schubert Károly: Schliemann ásatásai Trója, Tiryns, Mykéne, Orchomenos és Ithakában. Magyar Tudományos Akadémia, 1892
3 000 Ft
Sragner Márta: Emlékezés egy pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra. Bibliográfia. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, 2001
2 600 Ft
Strausz László: Magyarországi miocén-mediterrán csigák határozója. Akadémiai Kiadó, 1962
12 000 Ft
Szörényi Erzsébet: Magyarországi eocén Echinoideák. Akadémiai Kiadó, 1973
6 800 Ft
Telegdi-Roth Károly: Ősállattan. Tankönyvkiadó, 1959
5 000 Ft
Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Akadémiai Kiadó, 1957
6 000 Ft
Varga Tamás: Barangolás az őslények világában. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., é. n.
1 600 Ft
Vértes László: Medveemberek krónikája. Gondolat Kiadó, 1957
4 900 Ft
Vörös Attila: Magyarország júra Brachiopodái. Faunafejlődés és paleobiogeográfia a Tethys nyugati részén. Magyar Természettudományi Múzeum, 1997
Studia Naturalia: 11.
1 500 Ft
A régészet és a természettudományok kapcsolata. Magyar Nemzeti Múzeum, 1982
Régészeti továbbképző füzetek: 1.
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 32.(1934/37)[1938] pars mineralogica, geologia, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum
Andreánszky Gábor; S. Kovács Éva (szerk.): A hazai fiatalabb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája - Gliederung und Ökologie der jüngeren Tertiärfloren Ungarns. Műszaki Könyvkiadó, 1955
A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 44.(1955)1.
Andreánszky Gábor: Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, 1954
Bajzáth Judit: Flóra- és vegetációtörténet a Kárpát-medencében. Az utolsó 2,5 millió év. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 1.
Bajzáth Judit: Szemelvények az ember környezetátalakító tevékenységének történetéből. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 2.
Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó, 1991
Báldi Tamás: Magyarországi oligocén és alsómiocén formációk. Akadémiai Kiadó, 1983
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó