Biológia, ökológia › Paleobiológia
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 87
Bajzáth Judit; Kordos László; Ujhelyi Péter: Élővilág. 5.: Egykor nálunk is éltek. Kossuth Kiadó, é. n.
A Kárpát-medence természeti enciklopédiája
1 000 Ft
Cox, B. (szerk.): Dinoszauruszok és őslények. Képes enciklopédia 1-5. Egmont-Hungary Kft, 2012
16 000 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Géczy Barnabás: Ősállattan. Invertebrata paleontologia. Tankönyvkiadó, 1993
15 000 Ft
Géczy Barnabás: Ősállattan. Vertebrata paleontologia. Tankönyvkiadó, 1993
14 000 Ft
Hír János: A Tar-kői-kőfülke Allocricetus anyagának újravizsgálata. [Különlenyomat]. 1989
800 Ft
Hír János: Évmilliók üzenete Nógrádban - Message of Million Years in Nógrád - Die Botschaft von millionen Jahren in Nógrád - Message de millions d' années a Nógrád. K. n., é. n. [1997 k.]
1 500 Ft
Jakab Gusztáv; Sümegi Pál: Negyedidőszaki makrobotanika. GeoLitera, 2011
5 000 Ft
Jánossy Dénes: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó, 1979
8 000 Ft
Kormos, T.: A keleti pézsmacickány (Desmana moschata Pall.) a magyar pleistocaenben = Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmana moschata Pall.) im Ungarns. [Különlenyomat]. 1914
2 900 Ft
Kormos, T.: Interessante neue Funde im Museum der Kgl. Ung. Geologiscen Reichsanstalt. 1917
1 000 Ft
Kretzoi Miklós: Erdélyi Elotheriidák. [Különlenyomat]. 1941
600 Ft
Lambrecht K.: Az őslények világa. A föld és az élet története. Kultura Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság, é. n.
A Kultura iskolája
3 000 Ft
Lambrecht Kálmán: A magyar föld első krétakori madara. [Különlenyomat]. 1915
600 Ft
Lambrecht Kálmán: Az első magyar praeglaciális madárfauna. [Különlenyomat]. Magyar Királyi Ornithologiai Központ, 1916
2 500 Ft
Lambrecht Kálmán: Az európai madárvilág kialakulása. [Különlenyomat]. Magyar Királyi Ornithologiai Központ, 1918
1 500 Ft
Langhoffer Ágost: Adatok a horvát barlangi fauna ismeretéhez. 1915
600 Ft
Leakey, R.: Az emberiség eredete. Kulturtrade, 1995
Világ-Egyetem
800 Ft
Méhely Lajos: Fibrinae Hungariae. Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Magyar Tudományos Akadémia Mathemetikai és Természettudományi Bizottsága, 1914
3 600 Ft
Mottl Mária: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfologiája. [Különlenyomat]. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
600 Ft
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó