Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  
Találatok száma: 72
Kormos Tivadar: Egy új teknősfaj (Clemmys Méhelyi n. sp.) a magyarországi pleisztocénból.
Kormos Tivadar: Jelentés 1911. évi külföldi tanulmányutamról.
Kormos Tivadar; Edinger, Tilly: Pannonictis pliocaenica n. g., n. sp., új mustelida a magyarországi felső-pliocénből; A Pannonictis plionaenica Kormos agyszerkezetéről két koponyaüreg-kitöltés (kőmag) alapján. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, 1932
Kormos Tivadar: Új adatok a balatonmelléki alsó-pleisztoczén rétegek geológiájához és faunájához. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1910
Kretzoi Miklós: A vértesszöllősi alsópaleolit őstelep. 1964
Lambrecht K.: Az európai madárvilág kialakulása = Die Ausbildung und Geschichte der europäischen Vogelwelt.
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Molnár Béla: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, 1990
Mottl Mária: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfologiája. Bölcsészetdoktori értekezéshez. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
Nagy Lászlóné: A mátraaljai felső-pannóniai kori barnakőszén palinológiai vizsgálata. Műszaki Könyvkiadó, 1958
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 47. évf. 1. füzet

Ősi Attila: Dinoszauruszok Magyarországon. GeoLitera, 2012
Parker, S.: Őslények enciklopédiája. Amit a dinoszauruszokról és társaikról tudni kell. Kossuth Kiadó, 2006
Sragner Márta: Emlékezés egy pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra. Bibliográfia. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, 2001
Strausz László: Magyarországi miocén-mediterrán csigák határozója. Akadémiai Kiadó, 1962
Sümegi Pál: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai. JATE Press, 2013
Törőcsik Tünde; Náfrádi Katalin; Sümegi Pál (szerk.): Komplex archeobotanika. GeoLitera, 2015
Vadász Elemér: A geológus munkája. Bevezetés a földtani megfigyelésbe I-II. Danubia Kiadása, 1928
Ma és holnap: 5-6.
Vértes László: Medveemberek krónikája. Gondolat Kiadó, 1957
Vigh Gyula: A piszkei "Sárkányluk"-i kőfejtő egykori barlangjai. [1922]
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |