Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 72
Bajzáth Judit: Szemelvények az ember környezetátalakító tevékenységének történetéből. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 2.
Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó, 1991
Boda Jenő: Magyarországi ősmaradványtípusok jegyzéke. Ősállatok - Catalogus originalium fossilium hungariae. Pars zoologica. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Cadbury, D.: Dinoszauruszvadászok. A tudományos rivalizálás és a történelem előtti világ felfedezésének igaz története. Alexandra Kiadó, é. n
Csongor É.; Félegyházi E.; Szabó I.: A Karcsa-ér medrének vizsgálata pollenanalitikai és radiokarbon módszerekkel. 1981
Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből: 144.
Felix János: Magyarország fosszil fái. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1887
A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve: 8. kötet, 5. füzet
Főzy István; Szente István: Ősmaradványok. A Kárpát-Pannon térség kövületei. GeoLitera, 2012
Fülöp József: Magyarország geológiája. Paleozoikum II. Akadémiai Kiadó, 1994
Galácz András; Monostori Miklós: Ősállattani praktikum. Tankönyvkiadó, 1992
Gasparik Mihály: Az állatvilág jégkorszaki és jelenkori fejlődése Magyarország területén. Az utolsó 2,5 millió év. Magyar Természettudományi Múzeum, 1997
Lacertina füzetek: 6.
Géczy Barnabás: Ősállattan. Vertebrata paleontologia. Tankönyvkiadó, 1993
Géczy Barnabás: Őslénytan. Universitas Kiadó, 1989
Géczy Barnabás: Ősnövénytan. Tankönyvkiadó, 1972
Guba Szilvia; Szarvas Imre (szerk.): Ősmaradványok nyomában. Ipolytarnóc földtani megismerése: I. kötet. Bükki Nemzeti Park Ig., 2016
Hably Lilla: Ipolytarnóc alsó-miocén korú flórája - Early Miocene Plant Fossils from Ipolytarnóc, N. Hungary. 1983
Geologica Hungarica - Series palaeontologica: 45.
Heer Oszvald: Pécs vidékén előforduló permi növényekről. Közli magyar nyelven Staub Móric. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1877
3 600 Ft
Horváth Kinga: Változó táj. Magyar Természettudományi Múzeum, 1999
Lacertina füzetek: 7.
Kadic Ottokár; Kretzoi Miklós: Előzetes jelentés a csákvári sziklaüregben végzett ásatásokról.
Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfülke. Tanulmányok a postglaciális kor geológiája, ősipara és faunája köréből. [Különlenyomat]. Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1915
Kormos Tivadar; Lambrecht Kálmán: A Remetehegyi sziklafülke és postglaciális faunája. [Különlenyomat]. 1914
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó