Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 69
Nagy Eszter: Magyarország neogén sporomorpháinak értékelése - A Comprehensive Study of Neogene Sporomorphs in Hungary. Magyar Állami Földtani Intézet, 1992
Geologica Hungarica - Series palaeontologica: 53.
5 800 Ft
Telegdi-Roth Károly: Ősállattan. Tankönyvkiadó, 1959
5 000 Ft
Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Akadémiai Kiadó, 1957
6 000 Ft
Varga Tamás: Barangolás az őslények világában. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., é. n.
1 600 Ft
Vörös Attila: Magyarország júra Brachiopodái. Faunafejlődés és paleobiogeográfia a Tethys nyugati részén. Magyar Természettudományi Múzeum, 1997
Studia Naturalia: 11.
1 500 Ft
A régészet és a természettudományok kapcsolata. Magyar Nemzeti Múzeum, 1982
Régészeti továbbképző füzetek: 1.
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 32.(1934/37)[1938] pars mineralogica, geologia, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum
Andreánszky Gábor; S. Kovács Éva (szerk.): A hazai fiatalabb harmadidőszaki flórák tagolódása és ökológiája - Gliederung und Ökologie der jüngeren Tertiärfloren Ungarns. Műszaki Könyvkiadó, 1955
A Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 44.(1955)1.
Andreánszky Gábor: Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, 1954
Bajzáth Judit: Flóra- és vegetációtörténet a Kárpát-medencében. Az utolsó 2,5 millió év. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 1.
Bajzáth Judit: Szemelvények az ember környezetátalakító tevékenységének történetéből. Magyar Természettudományi Múzeum, 1996
Lacertina füzetek: 2.
Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Tankönyvkiadó, 1991
Boda Jenő: Magyarországi ősmaradványtípusok jegyzéke. Ősállatok - Catalogus originalium fossilium hungariae. Pars zoologica. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Cadbury, D.: Dinoszauruszvadászok. A tudományos rivalizálás és a történelem előtti világ felfedezésének igaz története. Alexandra Kiadó, é. n
Csongor É.; Félegyházi E.; Szabó I.: A Karcsa-ér medrének vizsgálata pollenanalitikai és radiokarbon módszerekkel. 1981
Közlemények a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből: 144.
Felix János: Magyarország fosszil fái. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1887
A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve: 8. kötet, 5. füzet
Főzy István; Szente István: Ősmaradványok. A Kárpát-Pannon térség kövületei. GeoLitera, 2012
Fülöp József: Magyarország geológiája. Paleozoikum II. Akadémiai Kiadó, 1994
Gasparik Mihály; Medzihradszky Zsófia: A mi jégkorszakunk. Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében. Magyar Természettudományi Múzeum, 2016
Természettár könyvsorozat
Gasparik Mihály: Az állatvilág jégkorszaki és jelenkori fejlődése Magyarország területén. Az utolsó 2,5 millió év. Magyar Természettudományi Múzeum, 1997
Lacertina füzetek: 6.
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó