Biológia, ökológia › Hidrobiológia
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  
Találatok száma: 105
Stiller Jolán: Szájkoszorús csillósok - Peritricha. Akadémiai Kiadó, 1971
Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae: 1.11.; 105.
Szemes Gábor: Epiphyton algák mélységi tagozódása és azok fényviszonyai. [Különlenyomat]. 1950
Szilágyi Ferenc; Orbán Vera (szerk.): Alkalmazott hidrobiológia. Magyar Vízközmű Szövetség, 2007
Varga L.: A halastavak életközössége és annak változásai a Kaposvári Erdőgazdasági V. tógazdaságaiban.
Varga Lajos: A "tó" fogalmáról, figyelemmel hazai állóvizeinkre.
Varga Lajos: A méhek propoliszának eredete és felhasználása.
Varga Lajos: A vízben oldott szerves anyagok szerepe a vizi állatok táplálkozásában.
Varga Lajos: Adatok a hazai Sphagnum-lápok vizi mikrofaunájának ismeretéhez. 1956
Varga Lajos: Adatok a szegedi tiszai kubikgödrök limnologiájához, különös tekintettel azok kerekesféreg-faunájára. 1928
Varga Lajos: Halászhálókat rongáló rovarok.
Varga Lajos: Új hydrobiologiai állomások.
Vörös Lajos (szerk.): Balatoni természetkalauz. MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 2011
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |