Biológia, ökológia › Hidrobiológia
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 160
Hegedűs János: Ivóvízbiológia. (Budapest ivó- és iparivíz ellátásával kapcsolatos biológiai tárgyú cikkeinek gyűjteményes kiadása). KGI, 1999
Környezetügyi műszaki gazdasági tájékoztató: 6.
Horváth Gábor (szerk.): Szennyvíztisztítási alapismeretek. Horváth Gábor Környezetmérnöki Kft, 2021
Horváth László; Béres Beatrix; Urbányi Béla: Ökológiai szemléletű tógazdálkodás. Haltenyésztés hidrobiológiai alapokon. SzIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 2011
Kalbe, L.: Kieselalgen in Binnengewässern. Diatomeen. A. Ziemsen Verlag, 1973
Die Neue Brehm-Bücherei: 467.
Kol Erzsébet; Machay László: A termesztett algák. Akadémiai Kiadó, 1961
Magyarország kultúrflórája: 1.7.; Kultúrflóra: 9.
Kollár György; Sujbert László: Az ivóvíz fertőtlenítésénél keletkező oxidációs anyagok toxikohigiénés vizsgálata . Aqua Kiadó, 1991
A vízgazdálkodás kutatási-fejlesztési eredményei: 16.
Kramm, E.: Die Algen I. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1952
Die Neue Brehm-Bücherei: 60.
Kramm, E.: Die Algen II. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1952
Die Neue Brehm-Bücherei: 83.
Kriska György: Az édesvizek és védelmük. Elméleti és gyakorlati kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, 2003
Ökológiai kiskönyvtár
Kriska György: Édesvízi gerinctelen állatok. Határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009
Kriska György: Vízi gerinctelenek. Szivacsok, kagylók, rákok és más vízi gerinctelenek. Kossuth Kiadó, 2004
ÉlőVilág könyvtár
Lampert, K.: Az édesvízek élete. Természettud. Társ., 1904

Lovas Béla: Édesvízi parányok 2. Állatok. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1990
Búvár zsebkönyvek
Mester Zsolt (szerk.): Kis-tó projekt. 2000. Agroinform Kiadó, 2000
Kis-tó projekt összefoglaló: II. kötet
Nádai Magda: Élővizek mindörökre. Tizenévesek élményei 7 füzetben. BAFILA Kft., 2015
Nádai Magda: Idegenhonos lágyszárú özöngyomok megismerése, visszaszoríthatósága. Szerzői kiadás, 2020
Nádai Magda: Idegenhonos vízi özönfajok megismerése, visszaszoríthatósága. Szerzői kiadás, 2020
Németh József: Az ostoros algák (Euglenophyta) kishatározója. 2. kötet. Környezetgazdálkodási Intézet, 1997
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 4.
Oertel Nándor (szerk.): Magyar hidrobiológus almanach 2002. Iguana Computers Bt., 2002
Padisák Judit: Általános limnológia. ELTE Eötvös Kiadó, 2005
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó