Földrajz › Geológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  
Találatok száma: 99
Kertai György: A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése. Akadémiai Kiadó, 1972
Kiss Gábor; Benkhard Borbála: Kő kövön... marad. Útikalauz látványos földtani, felszínalaktani és víztani objektumok megismeréséhez. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2006
Kobell Ferencz: Táblázatok az ásványok meghatározására egyszerű chemiai kisérletek segélyével száraz és nedves úton. Fordította az eredeti, 13. kiadás után: Zimányi Károly. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, 1896
Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfülke. Tanulmányok a postglaciális kor geológiája, ősipara és faunája köréből. [Különlenyomat]. Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1915
Lázár István; Szabóky Zsolt; Baksa Csaba: Bányavirágok. Ásványok Magyarországról. Corvina Kiadó, 1989
Lőrenthey Imre: Újabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékeinek geológiájához. Magyar Tudományos Akadémia, 1911
Lóczy Lajos, ifj: Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban 1915. nyarán. 1916
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Matuszka Angéla (szerk.): 220 év kincsei. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményei. Magyar Természettudományi Múzeum, 2022
Mindszenty Andrea (szerk.): Budapest. Földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok 2013. ELTE Eötvös Kiadó, 2013
Molnár Béla: A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana. JATE Press, 2015
Nagy Béla: Szádeczky-Kardoss Elemér. Akadémiai Kiadó, 2006
A múlt magyar tudósai
Nemecz Ernő: Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, 1973
Oravecz János: Kőpark. Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig., 2004
Tanösvények Budapest körül: 5.
Pantó Endre; Podányi Tibor; Pantó Gábor; Moser Károly: Rudabánya ércbányászata. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1957
Papp Gábor: A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok, kőzetek és fosszilis gyanták története. Magyar Természettudományi Múzeum, 2002
Studia Naturalia: 14.
Papp Gábor (szerk.); Kecskeméti Tibor: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. Magyar Természettudományi Múzeum, 1994
Studia Naturalia: 4.
Pápay László: Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATE Press, 2006
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás. Akadémiai Kiadó, 1993
Elmélet-módszer-gyakorlat: 54.
Pocsai Tamás; Sasvári Ágoston: Úrkút, Csárda-hegy természetvédelmi terület. Tanösvény-vezetőfüzet. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 2005
Pangea füzetek
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |