Földrajz › Geológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 99
Dank Viktor: Tájékoztató Magyarország 1988. I. 1-jei helyzet szerinti ásványi nyersanyagvagyonáról. Központi Földtani Hivatal, 1988
Dulai Alfréd; Karátson Dávid: Földtani kirándulások a Börzsönyben 1. Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2007
Ereifej Laurice; Gadó György Pál; Kézdy Pál (szerk.): Jági tanösvény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig., 2002
Tanösvények Budapest körül: 2.
Fenyősi László et al.: Természeti értékek Beremenden és környékén. Beremend Nagyközség Önkormányzata, 2001
Fésű József György; Hála József (szerk.): Földtani kutatások eredményei a Börzsönyben. Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2005
Börzsönyvidék: 3.
Fülöp József: Magyarország geológiája. Paleozoikum II. Akadémiai Kiadó, 1994
Gaál István: Földünk geológiai multja években. 1925
Góczán F.; Benkő J. (szerk.): A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai. Akadémiai Kiadó, 1971
Haas János (szerk.): A múlt ösvényein. Magyarhoni Földtani Társulat, 2010
Harangi Szabolcs: Vulkánok. A Kárpát-Pannon térség tűzhányói. GeoLitera, 2015
Horn János (szerk.): Főgeológusok visszaemlékezései. Bányász Kultúráért Alapítvány, 2005
Horusitzky Henrik: A magyarországi barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke. 1549-1913. Magyar Királyi Földtani Intézet, 1914
A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai
Jantsky Béla: A mecseki gránitosodott kristályos alaphegység földtana. Műszaki Könyvkiadó, 1979
A Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve
Jantsky Béla: Geológus kalapáccsal az ércek nyomában. Gondolat, 1960
Jaskó Sándor: Új feltáró kutatások a Baradlában. A BETE Barlangkutató Osztályának beszámolója. [Különlenyomat]. Magyar Állami Földtani Intézet, 1935
Jámborné Kness Mária; Nagyné Gellai Ágnes; Rákosi László: Eocén korú Nummulitesek vizsgálata és rétegtani értékelése a Dorogi-medence ny-i részén; Oligocén Foraminiferák Dorog környékéről; A Dorogi-medence paleogén képződményeinek palinológiája. Műszaki Könyvkiadó, 1973
A Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve: 55. kötet, 3. füzet
Juhász Árpád: A magyar föld naplója. Táncsics Könyvkiadó, 1975
A mi világunk: 11.
Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Magyarország födtörténete és ásványkincsei. Gondolat, 1983
Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Magyarország födtörténete és ásványkincsei. Gondolat, 1987
Kadic Ottokár: A Büdöspestben 1916. évben végzett ásatás eredményei. 1916
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó