Földrajz › Geológia
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  
Találatok száma: 114
Rozlozsnik Pál; Schréter Zoltán; Telegdi Roth Károly: Az esztergomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet, 1922
A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai
Strömpl Gábor: A homoródalmási barlangrendszer és kialakulása. 1913
Sümegi Pál: A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JATE Press, 2001
Szabó József: Pest-Buda környékének földtani leírása. Emich Gusztáv, 1858
Természettudományi pályamunkák: 4.
Szakáll Sándor; Fehér Béla; Tóth László: Magyarország ásványai. GeoLitera, 2016
Székely Kinga (szerk.): Az Aggteleki-karszt barlangjai. Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2003
Székely Kinga (szerk.): Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda Kiadó, 2003
Székyné Fux Vilma: Telkibánya ércesedése és kárpáti kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, 1970
Szepesházy Kálmán: A Tiszántúl északnyugati részének felsőkréta és paleogén korú képződményei. Akadémiai Kiadó, 1973
Tasnádi Kubacska András: Gyűjtés hegyen-völgyön. Franklin-Társulat, [1940 ?]
A Búvár könyvei: XIII.
Treitz Péter: A negyedkori klímaváltozások agrogeológiai bizonyítélai. [Különlenyomat]. M. Kir. Földtani Intézet, 1910
Vadász Elemér: A geológus munkája. Bevezetés a földtani megfigyelésbe I-II. Danubia Kiadása, 1928
Ma és holnap: 5-6.
Vadász Elemér: Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, 1953
Vigh Gyula: A piszkei "Sárkányluk"-i kőfejtő egykori barlangjai. [1922]
Első  |  Előző  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |