Földrajz › Geológia
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 140
Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Magyarország födtörténete és ásványkincsei. Gondolat, 1983
Juhász Árpád: Évmilliók emlékei. Magyarország födtörténete és ásványkincsei. Gondolat, 1987
Kadic Ottokár: A Büdöspestben 1916. évben végzett ásatás eredményei. 1916
Kadic Ottokár: A Magyar Barlangkutató Társulat megalakulása. 1927
Kadic Ottokár: A puskaporosi sziklafülkében végzett próbaásatások eredményei. Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1911
Kadic Ottokár; Kretzoi Miklós: Előzetes jelentés a csákvári sziklaüregben végzett ásatásokról.
Karátson Dávid (szerk.): Magyarország földje - kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Urbis Könyvkiadó, 2010
Pannon Enciklopédia
Kecskemétiné Körmendy Anna: A Dorogi-medence eocén Mollusca faunája. Műszaki Könyvkiadó, 1972
A Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve: 55. kötet, 2. füzet
Kertai György: A kőolaj és a földgáz vegyi összetétele és keletkezése. Akadémiai Kiadó, 1972
Kiss Gábor; Benkhard Borbála: Kő kövön... marad. Útikalauz látványos földtani, felszínalaktani és víztani objektumok megismeréséhez. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2006
Kobell Ferencz: Táblázatok az ásványok meghatározására egyszerű chemiai kisérletek segélyével száraz és nedves úton. Fordította az eredeti, 13. kiadás után: Zimányi Károly. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, 1896
Kormos Tivadar: A pilisszántói kőfülke. Tanulmányok a postglaciális kor geológiája, ősipara és faunája köréből. [Különlenyomat]. Franklin-Társulat könyvnyomdája, 1915
Kubacska András: Die Grundlagen der Literatur über Ungarns Vertebraten-Palaeontologie. I. Band: Vom Mittelalter bis 1847. Gedruckt in der Königlichen Ungarischen Universitäts-Druckerei, 1928
Hefte des Collegium Hungaricum in Wien: 4.
Lázár István; Szabóky Zsolt; Baksa Csaba: Bányavirágok. Ásványok Magyarországról. Corvina Kiadó, 1989
Lőrenthey Imre: Újabb adatok Budapest környéke harmadidőszaki üledékeinek geológiájához. Magyar Tudományos Akadémia, 1911
Lóczy Lajos, ifj: Földtani megfigyelések az Északnyugati Kárpátokban 1915. nyarán. 1916
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Matuszka Angéla (szerk.): 220 év kincsei. A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményei. Magyar Természettudományi Múzeum, 2022
Mindszenty Andrea (szerk.): Budapest. Földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok 2013. ELTE Eötvös Kiadó, 2013
Molnár Béla: A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana. JATE Press, 2015
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó