Földrajz › Geológia
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 128
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Mindszenty Andrea (szerk.): Budapest. Földtani értékek és az ember. Városgeológiai tanulmányok 2013. ELTE Eötvös Kiadó, 2013
Molnár Béla: A Kiskunsági Nemzeti Park földtana és vízföldtana. JATE Press, 2015
Nagy Béla: Szádeczky-Kardoss Elemér. Akadémiai Kiadó, 2006
A múlt magyar tudósai
Nemecz Ernő: Agyagásványok. Akadémiai Kiadó, 1973
Pantó Endre; Podányi Tibor; Pantó Gábor; Moser Károly: Rudabánya ércbányászata. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1957
Papp Gábor: A Kárpát-övezetben felfedezett ásványok, kőzetek és fosszilis gyanták története. Magyar Természettudományi Múzeum, 2002
Studia Naturalia: 14.
Papp Gábor (szerk.); Kecskeméti Tibor: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. Magyar Természettudományi Múzeum, 1994
Studia Naturalia: 4.
Pápay László: Kristálytan, ásvány-, kőzettan. JATE Press, 2006
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás. Akadémiai Kiadó, 1993
Elmélet-módszer-gyakorlat: 54.
Pocsai Tamás; Sasvári Ágoston: Úrkút, Csárda-hegy természetvédelmi terület. Tanösvény-vezetőfüzet. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 2005
Pangea füzetek
Rozlozsnik Pál; Schréter Zoltán; Telegdi Roth Károly: Az esztergomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet, 1922
A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai
Rónaki László: A Villányi-hegység és a Beremendi-rög barlangjai. Beremend Nagyközség Önkormányzata, 2000
Strömpl Gábor: A homoródalmási barlangrendszer és kialakulása. 1913
Sümegi Pál: A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JATE Press, 2001
Szabó József: Pest-Buda környékének földtani leírása. Emich Gusztáv, 1858
Természettudományi pályamunkák: 4.
Székely Kinga (szerk.): Az Aggteleki-karszt barlangjai. Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2003
Székely Kinga (szerk.): Kadic Ottokár a magyar barlangkutatás atyja. Önéletrajz. Magyar Állami Földtani Intézet, 2010
Székyné Fux Vilma: Telkibánya ércesedése és kárpáti kapcsolatai. Akadémiai Kiadó, 1970
Szepesházy Kálmán: A Tiszántúl északnyugati részének felsőkréta és paleogén korú képződményei. Akadémiai Kiadó, 1973
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó