Földrajz
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 472
A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve: 16.(1907/1908). M. Kir. Földtani Intézet
9 000 Ft
A Magyar Királyi Földtani Intézet évi jelentései az 1933-35. évekből. II. kötet: Bányageológiai felvételek. M. Kir. Földtani Intézet, 1939
8 000 Ft
A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének 25 éve. 1974
1 400 Ft
A Zsámbéki Kistérség információs térképe. Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás, 2002
600 Ft
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 31.(1937/38) pars mineralogica, geologica, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum, 1938
1 400 Ft
Baranya megye településeinek atlasza. 8 kistérség áttekintő térképe, 10 város, 291 község, összesen 301 település térképe . Hiszi Map Kft., 1999
2 000 Ft
Dráva. Ökoturisztikai térkép. Paulus Térképszerkesztő Iroda, 2001
1 800 Ft
Duna-Dráva Nemzeti Park [térkép]. Paulus Térképszerkesztő Iroda, 2002
1 800 Ft
Duna-Dráva Nemzeti Park, Béda-Karapancsai tájegység; Park Prirode Kopacki Rit [térkép]. Paulus Térképszerkesztő Iroda, 2004
1 800 Ft
Erdély északi része és a Székelyföld. Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal, é. n.
1 400 Ft
Földrajzi Éresítő: 30.(1981)1., 32.(1983)3/4., 35.(1986)1/2., 36.(1987)3/4., 38.(1989)1/2. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
900 Ft /füzet
Földrajzi közlemények: 24.(100.)(1976)3/4., 26.(102.)(1978)1., 29.(105.)(1981)1., 28.(104.)(1980)3., 34.(110.)(1986)3. Magyar Földrajzi Társaság, 1894
800 Ft /füzet
300 Ft /füzet
Gyalogos-túra-vezető: 2005. I. évf. 1. szám. Négykerék-Reklám Kft., 2005
1 000 Ft
Gyalogos-túra-vezető: 2005. I. évf. 2. szám. Négykerék-Reklám Kft., 2005
1 000 Ft
Karszt és Barlang: 1980.2., 1983.1-2., 1984.1.,2., 1986.1.,2., 1988.1. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
600 Ft
Nemzetközi láphasznosítási konferencia. Keszthely, 1958. VIII. 6-7. K. n., é. n.
2 500 Ft
Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág meder-rehabilitációja. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, é. n.
500 Ft
Természettudományi Közlöny: 76.(1966)3. K. M. Természettudományi Társulat, 1944
500 Ft
VIII. Tavaszi Ásványfesztivál. Miskolc '90. K. n., [1990]
800 Ft
Alcaraz, A. (ed.): Káprázatos kövek. Egy királyi gyűjtemény Spanyolországból. A világ legnagyobb drágakőkiállítása. Magyar Természettudományi Múzeum, 2005
3 000 Ft
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó