Földrajz
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 504
Fülöp József; Tasnádi Kubacska András: 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Műszaki Könyvkiadó, 1969
2 000 Ft
1 200 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Futó József: A Föld éghajlata és hatása az élővilágra. Tankönyvkiadó, 1975
2 400 Ft
Gaál István: Szép magyar tájak. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 1944
4 500 Ft
Gábris Gyula (szerk.): 150 éves Magyarország első földrajz tanszéke. ELTE TTK Földrajztudományi Központ, 2020
7 500 Ft
Gál András (szerk.): A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői. Tanulmánygyűjtemény. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2012
6 000 Ft
Gálos Miklós; Kürti István: Papp Ferenc élete és munkássága. "Feri bácsi" a műegyetem legendás professzora. Magyarhoni Földtani Társulat, 2011
A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványai
4 000 Ft
Gáspár Ferenc: Az Indiai Óceán titokzatos partjain. Adentől Elő- és Hátsó-India körül Jáva szigetéig. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, é. n.
4 000 Ft
Gebhardt Antal; Oppe Sándor: Az Abaligeti barlang. Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1959
A Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Kiadványai: 4.
1 900 Ft
Gergely Ferenc: Geomorfológiai megfigyelések az Északi Bakony területén. (Bölcsészdoktori értekezés). Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem, Állatrendszertani Intézet, 1938
1 400 Ft
Göcsei I.: A Szigetköz természetföldrajza. Akadémiai Kiadó, 1979
Földrajzi Tanulmányok: 16.
3 500 Ft
Gruber Péter; Gaál Lajos (szerk.): A Baradla-Domica barlangrendszer. A barlang, amely összeköt. Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2015
8 400 Ft
Hanusz Árpád (szerk.): Tanulmánykötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete, 2008
3 000 Ft
Hargitai Zoltán: Mikroklíma vizsgálatok a Sátorhegységben Sárospatak környékén. [Különlenyomat]. 1943
1 500 Ft
Hazslinszky Tamás (szerk.): Solymári-ördöglyuk. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Solymári Bizottsága, 1996
2 900 Ft
Hegyfoky K.: A szél iránya a Magyar Szent Korona országaiban. A barométerállás és az eső czimű függelékkel. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1894
8 000 Ft
Hevesi Attila: Adatok a Bükk hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. [Különlenyomat]. MTA Földrajztudományi Intézet, 1980
1 000 Ft
Hevesi Attila: Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I. [Különlenyomat]. MTA Földrajztudományi Intézet, 1982
600 Ft
Horn János (szerk.): Életek - Utak. Földtudományok, környezetvédelem, energetika. Bányász Kultúráért Alapítvány, 2010
2 400 Ft
Horn János (szerk.): Életutak. Földtan, környezetvédelem, bányászat, energetika. Bányász Kultúráért Alapítvány, 2008
3 000 Ft
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó