Földrajz
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 427
Farkas Zoltán: A "Göcseji mezozoos tenger" élővilága. Magyar Olajipari Múzeum, 1997
Múzeumi Közlemények: 8.
900 Ft
Fejér László; Lászlóffy Woldemár: A hidrometria magyarországi fejlődése (1700-1945). Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, 1986
Vizügyi Történeti Füzetek: 13.
2 400 Ft
Fejér László: Árvizek és belvizek szorításában. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvtár, 1997
Vizügyi Történeti Füzetek: 15.
2 800 Ft
Fejér László; Marczell Ferenc: Kolossváry Ödön (1857-1921) kultúrmérnök, a hazai öntözések ügyének egyik úttörője. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2003
600 Ft
Fekete Adorján: A talajvédelem időszerű kérdései. Kivonat az 1956. április 17-18-i Országos Talajeróziós Ankéton elhangzott előadásokról. Földművelésügyi Minisztérium Növénytermesztési Főigazgatósága, 1956
600 Ft
Flachner Zsuzsanna; Németh Tamás; Tóth Róbert (szerk.): Magyarországi kritikus terhelési térképezési munkát megalapozó kutatási eredmények és fejlesztési irányok. MTA TAKI, 1998
1 200 Ft
Fodor Ferenc: A magyar Földrajztudomány története. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006
5 000 Ft
Fodor István: A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, 1981
7 000 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete, 2009
3 400 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Peja Győző emlékkönyv. A Szerencsen 2007. november 16-án megtartott emlékkonferencia előadásai. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Bocskai István Gimnázium, 2007
4 500 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs és a Zempléni-hegység. A Szerencsen 2003. május 16-17-én megrartott tudományos konferencia előadásai. 2004
5 000 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs monográfiája. Szerencs Város Önkormányzata, 2005
4 000 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja. A IV. Tájföldrajzi Konferencia előadásai. (Szerencs, 2007. április 19-20). Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, 2007
4 500 Ft
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja. A Szerencsen 2005. április 15-16-án megtartott tudományos konferencia előadásai. Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke; Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2005
4 000 Ft
Fülöp József; Tasnádi Kubacska András: 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet. Műszaki Könyvkiadó, 1969
2 000 Ft
1 200 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Futó János: Túrajavaslatok. A természet élménye a Balaton mellékén és a Bakonyban. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig., 2013
3 000 Ft
Gaál István: Szép magyar tájak. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 1944
4 500 Ft
Gálos Miklós; Kürti István: Papp Ferenc élete és munkássága. "Feri bácsi" a műegyetem legendás professzora. Magyarhoni Földtani Társulat, 2011
A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványai
4 000 Ft
Gebhardt Antal; Oppe Sándor: Az Abaligeti barlang. Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1959
A Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatal Kiadványai: 4.
1 900 Ft
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó