start Földrajz - Régi és új természettudományi könyvek
Földrajz
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 443
Dobány Zoltán: A Cserehát történeti földrajza (18-20. század). Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2010
ANP Füzetek: 8.
2 000 Ft
Dobány Zoltán: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18-20. század). Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2010
ANP Füzetek: 9.
2 000 Ft
Dobány Zoltán: Történeti földrajzi tanulmányok a Hernád-völgy területéről (18-20. század). Aggteleki Nemzeti Park Ig., 2010
ANP Füzetek: 10.
1 800 Ft
Domjánné Nyizsalovszki Rita; Juhász Lajos: Magyarország természetföldrajza. Mezőgazda Kiadó, 2010
3 600 Ft
Dornyay Béla: Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Fritz Ármin könyvnyomdája, 1913
5 000 Ft
Dövényi Zoltán; Schweitzer Ferenc (szerk.): Táj és környezet. Tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2004
3 000 Ft
Dudich E. (ed.): Contributions to the History of Geological Mapping. Proceedings of the Xth INHIGEO Symposium 16-22 August 1982, Budapest, Hungary. Akadémiai Kiadó, 1984
6 000 Ft
4 000 Ft
Dulai Alfréd: A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája I. Diverzitás, rétegtani elterjedés, paleoökológia, paleobiogeográfia, faunafejlődés. Bakonyi Természettudományi Múzeum, 2002
A Bakony természettudományi kutatásának eredményei: 26.
1 600 Ft
Dunka Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei és a tógazdálkodás. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 1996
Vizügyi Történeti Füzetek: 14.
2 500 Ft
Dunka Sándor; Fejér László (szerk.): Széchenyi és a Tisza-völgy rendezése. Tudományos emlékülés Tiszadobon. Széchenyi emlékév 1991. Magyar Hidrológiai Társaság, 1991
2 000 Ft
Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék; MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2004
Regionális tudományi tanulmányok: 10.
3 000 Ft
2 000 Ft
Erdélyi, M.: Hydrogeology of the Hungarian upper Danube section (before and after damming the river). Hungarian Natural History Museum, 1994
2 000 Ft
Farkas Zoltán: A "Göcseji mezozoos tenger" élővilága. Magyar Olajipari Múzeum, 1997
Múzeumi Közlemények: 8.
500 Ft
Fejér László; Lászlóffy Woldemár: A hidrometria magyarországi fejlődése (1700-1945). Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, 1986
Vizügyi Történeti Füzetek: 13.
2 400 Ft
Fejér László: Árvizek és belvizek szorításában. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvtár, 1997
Vizügyi Történeti Füzetek: 15.
2 800 Ft
Fejér László; Marczell Ferenc: Kolossváry Ödön (1857-1921) kultúrmérnök, a hazai öntözések ügyének egyik úttörője. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2003
600 Ft
Fekete Adorján: A talajvédelem időszerű kérdései. Kivonat az 1956. április 17-18-i Országos Talajeróziós Ankéton elhangzott előadásokról. Földművelésügyi Minisztérium Növénytermesztési Főigazgatósága, 1956
400 Ft
Flachner Zsuzsanna; Németh Tamás; Tóth Róbert (szerk.): Magyarországi kritikus terhelési térképezési munkát megalapozó kutatási eredmények és fejlesztési irányok. MTA TAKI, 1998
1 200 Ft
Fodor Ferenc: A magyar Földrajztudomány története. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006
5 000 Ft
Fodor István: A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, 1981
7 000 Ft
Első  |  Előző  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Következő  |   Utolsó