Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 449
Bondor Antal; Gál János: Erdészeti szaporítóanyag-termelés. Mezőgazdasági Kiadó, 1976
2 900 Ft
Borsos Zoltán: Az erdőt szolgáljuk. Magánkiadás, 1988
2 000 Ft
Brawenz, Ch. et al.: Waldeswert der Wert des Waldes für die Gesellschaft. Österreichischer Forstwesen, 1996
1 600 Ft
Bund Károly: Az erdő, művelése és haszonvétele. "Uránia" Magyar Tudományos Egyesület, 1910
Népszerű Tudományos Felolvasások: 115.
9 000 Ft
Bus Mária; Péti Miklós; Tóth Miklós: Mit kell tudnunk az erdőgazdálkodásról. Hasznos ismeretek erdőtulajdonosok számára. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala, 1993
Erdőgazdák kiskönyvtára: [1.]
1 200 Ft
Csapody István; Balogh Ferencné: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. Csapody István: Kiegészítések a Gerlai-féle bibliográfiához; Balogh Ferencné: Lakatos Károly-bibliográfia. Országos Erdészeti Egyesület, 1997
Erdészettörténeti Közlemények: 33.
2 100 Ft
Csapody István; Juhász Miklós; Mollay Jánosné: Sopronkörnyéki erdők. A Tanulmányi Erdőgazdaság parkerdői. K. n., 1972
1 000 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájai. 1:500000 [térkép]. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
6 000 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. I-VI. Országos Erdészeti Főigazgatóság
58 000 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. I.: Nyugat-Dunántúl erdőgazdasági tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
8 000 Ft
Dobos Tibor: Környezetfejlesztés-, tájrendezés- és környezetvédelemtan. Kézirat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1974
2 400 Ft
Elek László; Keresztes János; Ott Ágota (szerk.): Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia - PhD Konferenciakötet. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2013
1 500 Ft
Exner Tamás; Jávor Benedek: Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF Magyarország, 2003
WWF füzetek: 21.
1 000 Ft
Facskó Ferenc (szerk.): Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012
1 400 Ft
Fansa, M.; Vorlauf, D. (eds.): Holz-Kultur. Von der Urzeit bis die Zukunft. Ökologie und Ökonomie eines Naturrohstoff im Spiegel der Experimentellen Archäologie, Ethnologie, Technikgeschichte und modernen Holzforschung. Verlag Philipp von Zabern, 2007
Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch: 47.
9 000 Ft
Farkas Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán Károly erdőmérnök élete és munkássága. Aqua Kiadó, 1996
6 000 Ft
Fehér Dániel; Döme Károly; Sass Zsuzsanna: Vizsgálatok a fásítás természetátalakító hatásáról alföldi szikeseken. [Különlenyomat]. 1950
900 Ft
Fekete Lajos; Mágócsy-Dietz Sándor: Erdészeti növénytan I. Morphologia (sejttan, szövettan, organographia) . Máhr Árpád Könyvkereskedése , 1929
12 000 Ft
Fekete Zoltán: Erdőbecsléstan. A faállományszerkezettan és a faterméstan vázlatával. Akadémiai Kiadó, 1951
6 500 Ft
Fekete Zoltán: Fatermési tábláink. [Különlenyomat]. "Pátria" Irodalmi és Nyomdai Rt., 1916
500 Ft
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó