Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  
Találatok száma: 475
Suszka, B.; Muller, C.; Bonnet-Masimbert, M.: Az erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig. Mezőgazda Kiadó, 2008
Szemerédy Miklós: A debreceni erdőspuszták parkerdei. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002
Környezetvédelem
Szmorád Ferenc (szerk.): Az év fája 1998. A vadkörte (Pyrus pyraster). é. n.
Szontagh Pál; Tóth József: Erdővédelmi útmutató. Mezőgazdasági Kiadó, 1988

Szontagh Pál; Tóth József: Erdővédelmi útmutató. Mezőgazdasági Kiadó, 1977
Tompa Károly; Bründl Lajos: A fűz. Mezőgazdasági Kiadó, 1964
Torday Ervin: Erdőgazdasági alapismeretek. Dr. Móricz Miklós Könyvnyomda, 1948
Tóth Béla; Erdős László: Nyár fajtaismertető. Az Állami Gazdaságok Országos Egyesülése Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottsága, 1988
Tóth Imre: A gemenci erdők története. Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt., 2002
Tóth József (szerk.): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, 1999
Vancsura Rudolf: Erdészeti növénytan V. Növényföldrajz. Kézirat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1988
Vandekerkhove, K.: Criteria voor de selectie van bosreservaten in functie van een betere kadering van de vlaamse bosreservaten in een Europees netwerk. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1998
Mededelingen: 1998. 3.
Varga Béla (szerk.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Pro Silva Hungaria, 2013
Varga Béla (szerk.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013
Silva naturalis: 1.
Varga Ferenc: Haracsi Lajos (1898-1978) élete és munkássága. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1998
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 5.
Vági István: Az agriculturchemia és trágyázástan elemei. Tankönyv erdőmérnökhallgatók számára. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete, 1927
Vlaszaty Ödön: Vegyszeres növényirtás az erdőgazdaságban. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, 1967
W. Nagy Ágota (szerk.): A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. Tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2003
Wágner Tibor: Fejezetek az Egri Erdőgazdaság történetéből. Egeredő Zrt., 2017
Wessely, Joseph: Dienstunterricht für die öffentlichen Forst- und Jagdwachen des österreichischen Kaiserstaates. Eine Schrift für Forst- und Gutsbeamte, Wald- und Jagdbesitzer, Gerichts- und politische Beamte, Forst- und Jagdaufseher. Wilhelm Braumüller, 1855
Első  |  Előző  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |