Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 475
Magyar Pál: Alföldfásítás I-II. Akadémiai Kiadó, 1960-1961
Magyar Pál: Alföldfásítás I. Általános és leíró rész. Akadémiai Kiadó, 1960
Majer Antal: A rontott erdők feljavítása. Kandidátusi értekezés tézisei. Akadémiai Nyomda, 1960
Majer Antal: Erdő- és termőhelytípusok útmutató növényei. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
Majer Antal: Erdőműveléstan I./B. (Fafajok). 1966
Majer Antal: Erdőtípus-csoportjaink és erdőgazdasági hasznosításuk. [Különlenyomat]. Mezőgazdasági Kiadó, 1957
Majer Antal: Magyarország erdőtársulásai. (Az erdőműveléstan alapjai). Akadémiai Kiadó, 1968
Matzke-Hajek, G.; Hofbauer, N.; Ludwig, G. (Eds.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 8.: Pilze (Teil 1.) - Grosspilze. Bundesamt für Naturschutz, 2016
Naturschutz und Biologische Vielfalt: 70.(8)
Márkus László; Mészáros Károly: Erdőérték-számítás. Az erdőértékelés alapjai. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2000

Márkus László; Mészáros Károly: Erdőérték-számítás. Az erdőértékelés alapjai. Mezőgazdasági Kiadó, 1997

Mátyás Csaba: Erdészeti - természetvédelmi genetika. Mezőgazda Kiadó, 2002
Mátyás Csaba (szerk.): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, 1996
Mátyás Vilmos: Erdei cserjék. Mezőgazdasági Kiadó, 1952
Mezőgazdasági Kiskönyvtár, Erdészeti sorozat: 7.
Mátyás Vilmos: Erdészeti maggazdálkodási utasítás. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1958
Mesterházy Attila: A Rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék, 2014
Tilia: 17.
Mihalovits János: A selmeci Bányászati Akadémia alapítása és fejlődése 1846-ig. M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, 1938
Bányászati, kohászati és erdészeti felsőoktatásunk története 1735-1936: 2. füzet
Nagy Csaba: Erdészeti növénytan. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (NAKVI), 2009
Nagy Imre (szerk.): Praktikumok az erdészeti és vadászati igazságügyi szakértésben. NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, 2014
Nagy Kinga (szerk.): Nemzeti szisztematikus erdőleltár. 2010-2019. Nemzeti Földügyi Központ, Erdészeti Főosztály, 2021
Oroszi Sándor: A magyar erdőgazdálkodás képes története: 1867-1918. Országos Erdészeti Egyesület, 2016
Erdészettörténeti Közlemények: 92.
Első  |  Előző  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |   Következő  |   Utolsó