Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 475
Bund Károly: Az erdő, művelése és haszonvétele. "Uránia" Magyar Tudományos Egyesület, 1910
Népszerű Tudományos Felolvasások: 115.
9 000 Ft
Bus Mária; Péti Miklós; Tóth Miklós: Mit kell tudnunk az erdőgazdálkodásról. Hasznos ismeretek erdőtulajdonosok számára. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala, 1993
Erdőgazdák kiskönyvtára: [1.]
1 200 Ft
Csapody István; Balogh Ferencné: A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája. Csapody István: Kiegészítések a Gerlai-féle bibliográfiához; Balogh Ferencné: Lakatos Károly-bibliográfia. Országos Erdészeti Egyesület, 1997
Erdészettörténeti Közlemények: 33.
2 100 Ft
Csapody István; Juhász Miklós; Mollay Jánosné: Sopronkörnyéki erdők. A Tanulmányi Erdőgazdaság parkerdői. K. n., 1972
1 000 Ft
Danszky István; Rott Ferenc (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. Általános irányelvek, erdő- és termőhelytípus térképezés. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1964
4 500 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájai. 1:500000 [térkép]. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
6 000 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. I-VI. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
60 000 Ft
Danszky István (szerk.): Magyarország erdőgazdasági tájainak erdőfelújítási, erdőtelepítési irányelvei és eljárásai. I.: Nyugat-Dunántúl erdőgazdasági tájcsoport. Országos Erdészeti Főigazgatóság, 1963
8 000 Ft
Dobos Tibor: Környezetfejlesztés-, tájrendezés- és környezetvédelemtan. Kézirat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1974
2 400 Ft
Elek László; Keresztes János; Ott Ágota (szerk.): Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia - PhD Konferenciakötet. Nyugat-magyarországi Egyetem, 2013
1 500 Ft
Exner Tamás; Jávor Benedek: Erdőfigyelő jelentés 2003. A védett területek kezeléséről a WWF Magyarország felmérésének tükrében. WWF Magyarország, 2003
WWF füzetek: 21.
1 600 Ft
Facskó Ferenc (szerk.): Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012
1 400 Ft
Fansa, M.; Vorlauf, D. (eds.): Holz-Kultur. Von der Urzeit bis die Zukunft. Ökologie und Ökonomie eines Naturrohstoff im Spiegel der Experimentellen Archäologie, Ethnologie, Technikgeschichte und modernen Holzforschung. Verlag Philipp von Zabern, 2007
Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch: 47.
9 000 Ft
Faragó Sándor: Évtizednyi szolgálat. Tíz év gondolatai két egyetem rektori székében. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012
4 000 Ft
Farkas Lajos: Az erdők szerelmese. Kaán Károly erdőmérnök élete és munkássága. Aqua Kiadó, 1996
6 000 Ft
Fehér Dániel; Döme Károly; Sass Zsuzsanna: Vizsgálatok a fásítás természetátalakító hatásáról alföldi szikeseken. [Különlenyomat]. 1950
900 Ft
Fekete Lajos; Mágócsy-Dietz Sándor: Erdészeti növénytan I. Morphologia (sejttan, szövettan, organographia) . Máhr Árpád Könyvkereskedése , 1929
12 000 Ft
Fekete Zoltán: Fatermési tábláink. [Különlenyomat]. "Pátria" Irodalmi és Nyomdai Rt., 1916
500 Ft
Fésű József György; Hála József (szerk.): A Börzsöny erdői és vizei. Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2014
Börzsönyvidék: 5.
6 000 Ft
Fila József: Korszerű erdei magtermelés. Országos Erdészeti Egyesület, [1950 k.]
Az Országos Erdészeti Egyesület műszaki továbbképző előadássorozata
2 000 Ft
Első  |  Előző  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Következő  |   Utolsó