Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 364
Szemerédy Miklós: A Gut-Keled nemzetség és a Guti erdő. Nyírségi Erdészeti Részvénytársaság, 2006
4 500 Ft
Szmorad Ferenc: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék, 2011
Tilia: 16.
3 000 Ft
Szodfridt István: Babos Imre (1901-1979) élete és munkássága. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2000
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 13.
2 000 Ft
Szodfridt István: Koltay György (1899-1961) élete és munkássága. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1999
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 8.
2 000 Ft
Szontagh Pál: A nyárak és fűzek növényvédelme. Állami Gazdaságok Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottsága, 1990
1 800 Ft
Tamás József: A soproni hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig. 1955. Országos Erdészeti Egyesület, 2001
Erdészettörténeti Közlemények: 50.
2 400 Ft
Tamássy Lajos: Pro memoria Moór Arthur 1923-1985. Erdészeti és Faipari Egyetem, 1993
Erdészeti és faipari felsőoktatásunk tanárai: 1.
2 000 Ft
Toma Ádám: Erdőgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Művelt Nép Könyvkiadó, 1953
4 000 Ft
Tompa Károly; Tuskó László: A származáskutatás. Erdészeti és Faipari Egyetem, 1967
Erdészeti és Faipari Egyetem kiadványai: 1967. 4.
2 400 Ft
Tompa Károly: A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Tómalmi Csemetekertjének 15 éve. [Különlenyomat]. 1982
900 Ft
Tompa Károly; Sziklai Oszkár: Erdészeti növénynemesítés. Mezőgazdasági Kiadó, 1981
3 800 Ft
Tompa Károly; Sziklai Oszkár: Erdészeti növénynemesítés és szaporítóanyag termelés. I. Erdészeti növénynemesítés. Kézirat. Mezőgazdasági Kiadó, 1969
800 Ft
Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Főként az erdész oktató-nevelő-kutató munkámról írok és kevesebbet magamról. Országos Erdészeti Egyesület, 1996
Erdészettörténeti Közlemények: 27.
2 400 Ft
Tóth Béla et al.: Szikesek fásítása. Szikes fásítási kutatás és gyakorlat Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 1972
6 000 Ft
Tóth Ferenc: Útmutató a favágatási terv és a vágásszervezési terv elkészítéséhez. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1972
600 Ft
Tóth József: Az akác növényvédelme. Erdészeti Tudományos Intézet, 2002
2 400 Ft
Tóth Szilvia; Dénes Margit; Keresztes György; Szi Benedek József: Erdészeti tanösvény. Buják. HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., é. n.
1 200 Ft
Trauer Ervin: Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935: IV. t.-c. és végrehajtása. A szerző kiadása, 1942
15 000 Ft
Ujvári Ferencné (szerk.): Nemesített lucfenyő vegetatív szaporítása. Erdészeti Tudományos Intézet, 1980
600 Ft
Vági István: A talajtan elemei, tekintettel az erdőgazdaságra. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete, 1927
10 000 Ft
Első  |  Előző  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   Következő  |   Utolsó