Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 364
Szmorad Ferenc: A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Növénytani Tanszék, 2011
Tilia: 16.
2 500 Ft
Szmorád Ferenc (szerk.): Az év fája 1998. A vadkörte (Pyrus pyraster). é. n.
900 Ft
Szodfridt István: Babos Imre (1901-1979) élete és munkássága. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2000
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 13.
2 000 Ft
Szodfridt István: Koltay György (1899-1961) élete és munkássága. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1999
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 8.
2 000 Ft
Szontagh Pál: A nyárak és fűzek növényvédelme. Állami Gazdaságok Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottsága, 1990
1 800 Ft
Szontagh Pál; Tóth József: Erdővédelmi útmutató. Mezőgazdasági Kiadó, 1977
1 500 Ft
Tamás József: A soproni hegyvidéki erdők történelmi fejlődése, tájleírásai a fafaj, elegyarány és korosztály viszonylatában napjainkig. 1955. Országos Erdészeti Egyesület, 2001
Erdészettörténeti Közlemények: 50.
2 400 Ft
Tamássy Lajos: Pro memoria Moór Arthur 1923-1985. Erdészeti és Faipari Egyetem, 1993
Erdészeti és faipari felsőoktatásunk tanárai: 1.
2 000 Ft
Toma Ádám: Erdőgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Művelt Nép Könyvkiadó, 1953
4 000 Ft
Tompa Károly; Sziklai Oszkár: Erdészeti növénynemesítés. Mezőgazdasági Kiadó, 1981
3 500 Ft
Tompa Károly: Ötven évi jegyzeteimet lapozom. Főként az erdész oktató-nevelő-kutató munkámról írok és kevesebbet magamról. Országos Erdészeti Egyesület, 1996
Erdészettörténeti Közlemények: 27.
2 400 Ft
Tóth Ferenc: Útmutató a favágatási terv és a vágásszervezési terv elkészítéséhez. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1972
600 Ft
Tóth József: Az akác növényvédelme. Erdészeti Tudományos Intézet, 2002
2 000 Ft
Tóth Szilvia; Dénes Margit; Keresztes György; Szi Benedek József: Erdészeti tanösvény. Buják. HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., é. n.
1 200 Ft
Varga Ferenc (szerk.): Erdővédelemtan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 2001
5 700 Ft
Vági István: A talajtan elemei, tekintettel az erdőgazdaságra. Vitéz Tóth Alajos könyvnyomdai műintézete, 1927
10 000 Ft
Váradi Géza (szerk.): Erdőrendezési műszaki irányelvek. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Erdészeti és Faipari Hivatal, 1983
1 200 Ft
Váradi Géza (szerk.): Fatermesztési műszaki irányelvek. IV. Erdőnevelés. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Erdészeti és Faipari Hivatal, 1984
1 400 Ft
Viana, V. M. et al. (eds.): Certification of Forest Products. Issues and Perspectives. Island Press, 1996
1 500 Ft
Wasseige, C. de at al. (eds.): The Forests of the Congo Basin. State of the Forest 2008. Publications Office of the European Union, 2009
4 500 Ft
Első  |  Előző  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |   Következő  |   Utolsó