Biológia, ökológia
Találatok száma: 14
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici - A Természettudományi Múzeum évkönyve: 53.(1961)-59.(1967). Természettudományi Múzeum
3 000 Ft /kötet
2 000 Ft /kötet
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici - Országos Természettudományi Múzeum Évkönyve: 1.(1951). Természettudományi Múzeum, 1951
3 000 Ft
2 000 Ft
Tájökológiai Lapok: 1.(2003)1., 2.(2004)1., 8.(2010)2.; 8.(2010)3. SzIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
800 Ft /füzet
500 Ft /füzet
Bumerl, J.; Hrabe, M.; Novotná, J.; Pinkava, I.; Svihrová, A.: Biológia 1. Státní Pedagogické Nakladatelství, 1984
2 500 Ft
1 500 Ft
Csete László; Láng István: A fenntartható agrárgazdaság és vidékfejlesztés. MTA Társadalomkutató Központ, 2005
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője
3 200 Ft
2 000 Ft
Láng István: Biológiai forradalom - hazai realitások. Akadémiai Kiadó, 1978
Korunk tudománya
900 Ft
600 Ft
Lipták Pál: Embertan és emberszármazástan. Tankönyvkiadó, 1971
1 500 Ft
800 Ft
Mezősi Gábor: A természeti környezet potenciáljának felmérése a Sajó-Bódva-köze példáján. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1985
Elmélet-módszer-gyakorlat: 37.
3 000 Ft
2 600 Ft
Oroszi Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. Országos Erdészeti Egyesület, 1986
2 400 Ft
1 900 Ft
Robertis, E. D. P. de; Nowinski, W. W.; Saez, F. A.: Sejtbiológia. Általános cytologia. Akadémiai Kiadó, 1974
1 600 Ft
700 Ft
Rózsa Lajos; Oláh Dóri: A típuspéldány elrablása és más rettentő bűncselekmények a Természettudományi Múzeumban. Ökológiai Kutatóközpont, 2021
3 200 Ft
1 000 Ft
Steiner F. (szerk.): Hazánk környezeti állapota 2010. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010
2 000 Ft
1 000 Ft
Tasnádi Kubacska András: Az élővilág fejlődéstörténete. Gondolat Kiadó, 1964
A természet világa
2 800 Ft
1 800 Ft
Watson, J. G.: A gén molekuláris biológiája. Medicina, 1980
3 000 Ft
1 400 Ft