Biológia, ökológia
Első  |  Előző  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  
Találatok száma: 1415
Varga L.: A halastavak életközössége és annak változásai a Kaposvári Erdőgazdasági V. tógazdaságaiban.
Varga Lajos: A "tó" fogalmáról, figyelemmel hazai állóvizeinkre.
Varga Lajos: A mesterséges halastósorozatok tagjainak egyedisége.
Varga Lajos: A vízben oldott szerves anyagok szerepe a vizi állatok táplálkozásában.
Varga Lajos: Adatok a hazai Sphagnum-lápok vizi mikrofaunájának ismeretéhez. 1956
Varga Lajos: Adatok a szegedi tiszai kubikgödrök limnologiájához, különös tekintettel azok kerekesféreg-faunájára. 1928
Varga Lajos: Az Ochrida-tó természeti érdekességei.
Varga Lajos: Halászhálókat rongáló rovarok.
Varga Lajos: Új hydrobiologiai állomások.
Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában. Tájak, virágok, lepkék, madarak. Well-Press Kiadó, 2002
Varga Zoltán (szerk.): Aggteleki Nemzeti Park. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1996
Vasvári Miklós: Albinizmus és leucizmus.
Váczy Kálmán: Carl Linné (1707-1778). A természet rendszerezője. Vallomásai műveiről. Stúdium Könyvkiadó, 1997
Ványi Róbert; Bona Gabriella: A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet. Hortobágyi Nemzeti Park Ig., é. n.
Daru füzetek
Vásárhelyi Tamás (szerk.): Herman Ottó a polihisztor munkássága, hatása konferencia 2015. február 26-27. Előadások. Független Pedagógiai Intézet, 2015
Verő György (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Tanulmánygyűjtemény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig., 2011
Rosalia: 6.
Vers József; Uzsoki András: Tihanyi túraútvonalak. Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft, 2012
Vértes László: Medveemberek krónikája. Gondolat Kiadó, 1957
Verzár Frigyes: Életről, betegségről és halálról. Athenaeum, é. n.
Élet és Tudomány: 15.
Vida Gábor (szerk.): Evolúció I.: Az evolúció genetikai alapjai. Natura, 1981

Első  |  Előző  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |