Biológia, ökológia › Paleobiológia
1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 77
Cox, B. (szerk.): Dinoszauruszok és őslények. Képes enciklopédia 1-5. Egmont-Hungary Kft, 2012
16 000 Ft
Dulai Alfréd (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház - 22 millió éven át. Magyar Természettudományi Múzeum, 2019
Természettár könyvsorozat
7 400 Ft
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 Ft
Gasparik Mihály; Medzihradszky Zsófia: A mi jégkorszakunk. Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében. Magyar Természettudományi Múzeum, 2016
Természettár könyvsorozat
7 000 Ft
Géczy Barnabás: Ősállattan. Invertebrata paleontologia. Tankönyvkiadó, 1993
15 000 Ft
Gulyás Sándor; Sümegi Pál: Édesvízi puhatestűek a környezetrégészetben. GeoLitera, 2012
4 800 Ft
Hír János: A Tar-kői-kőfülke Allocricetus anyagának újravizsgálata. [Különlenyomat]. 1989
800 Ft
Hír János: Évmilliók üzenete Nógrádban - Message of Million Years in Nógrád - Die Botschaft von millionen Jahren in Nógrád - Message de millions d' années a Nógrád. K. n., é. n. [1997 k.]
1 400 Ft
Jakab Gusztáv; Sümegi Pál: Negyedidőszaki makrobotanika. GeoLitera, 2011
5 000 Ft
Jánossy Dénes: A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó, 1979
7 600 Ft
Kormos Tivadar: Az ősember világa. Kir. Magyar Természettud. Társ., 1926
Népszerű Természettudományi Könyvtár: 5.
1 200 Ft
Kormos Tivadar: Három uj ragadozó a Püspökfürdő melletti Somlyóhegy preglaciális rétegeiből. [Különlenyomat]. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
400 Ft
300 Ft
Kormos, T.: A keleti pézsmacickány (Desmana moschata Pall.) a magyar pleistocaenben = Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmana moschata Pall.) im Ungarns. [Különlenyomat]. 1914
2 900 Ft
Kormos, T.: Interessante neue Funde im Museum der Kgl. Ung. Geologiscen Reichsanstalt. 1917
1 000 Ft
Kretzoi Miklós: Erdélyi Elotheriidák. 1941
600 Ft
Kretzoi Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső oligocénből. 1943
800 Ft
Kutassy Endre: Kirándulók zsebkönyve. Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kir. Magyar Természettud. Társulat, 1927
Kirándulók zsebkönyve. III. Őslénytani rész
1 000 Ft
Lambrecht K.: Az őslények világa. A föld és az élet története. Kultura Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság, é. n.
A Kultura iskolája
3 000 Ft
Lambrecht Kálmán: A magyar föld első krétakori madara. [Különlenyomat]. 1915
600 Ft
Lambrecht Kálmán: Az első magyar praeglaciális madárfauna. [Különlenyomat]. Magyar Királyi Ornithologiai Központ, 1916
2 500 Ft
1  |  2  |  3  |  4  |   Következő  |   Utolsó