Egyéb
Első  |  Előző  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 318
Kecskés Sándor et al. (szerk.): Az országos mezőgazdasági kiállítások és vásárok története 1981-1990. (Tanulmánygyűjtemény). Agroinform Kiadó, 1996
3 500 Ft
Kemenesy Ernő: A földművelés irányelvei. Akadémiai Kiadó, 1961
4 000 Ft
Kerekes Sándor; Csutora Mária: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, 2004
1 800 Ft
Kerekes Sándor; Kiss Károly (szerk.): Környezetpolitika és uniós csatlakozás. Magyar Tudományos Akadémia, 1998
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. III. Környezetvédelem és integráció
2 000 Ft
Kerekes Sándor; Kiss Károly: Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában. Agroinform Kiadóház, 2001
Környezetgazdák kiskönyvtára
1 600 Ft
Kerekes Sándor; Kiss Károly (szerk.): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társadalomkutató Központ, 2004
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok
3 000 Ft
Kerényi Attila: Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Stúdió, 1995
4 000 Ft
Kerényi Attila: Környezetvédelem földrajz szakos hallgatók számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993
2 400 Ft
Késmárky István; Simon István; Pálmány Béla: Bars és Hont vármegyei nemes családok. Heraldika Kiadó, 2020
Szluha Márton életmű sorozat
12 500 Ft
Kocsis Anikó (szerk.): Gondolatok az ökológikus vidékfejlesztésről. Agroinform Kiadóház, 2001
Környezetgazdák kiskönyvtára
1 300 Ft
Kölcsei Tamás (szerk.): Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárcaszintű kutatások 2001-2004. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2006
1 600 Ft
Konkoly-Gyuró Éva: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó, 2013
9 900 Ft
Kormos, T.: La station Moustérienne de Tata (Hongrie). Edition A. Fritz, 1913
1 200 Ft
Kovács Ferenc; Kovács János; Banczerowski Januszné (szerk.): Lehetőségek az agrártermelés környezetbarát fejlesztésében. MTA Agrártudományok Osztálya, 2001
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián
2 800 Ft
Kovács Sándor; Gigler Richárd; H. Ág Éva; Horváti Andor; Mőcsényi Mihály; Schrenk Ágnes; Seléndy Szabolcs: Temetőkert. Mezőgazdasági Kiadó, 1972
2 000 Ft
1 400 Ft
Kováts Dániel (szerk.): Bodrogközi és hegyközi néphagyományok. Válogatás zempléni honismereti szakkörök gyűjtéséből. Sátoraljaújhelyi Városi Tanács MES Osztálya, 1985
Helytörténeti publikációk: 5.
4 600 Ft
Kubinszky Mihály: Táj + építészet. A természeti környezet egy építész szemével. Mezőgazda Kiadó, 1995
2 400 Ft
L. Simon László (szerk.): Negyedszázad Fejér megye kertészeti és borászati kultúrájáért. 25 éves az agárdi Simon és Simon Kft. Simon és Simon Kft., 2016
2 900 Ft
Lassu László: Környezetvédelmi vizsgálatok I-II. Nemzeti Szakképzési Intézet, 1992-1993
2 600 Ft
Láng István: A fenntartható fejlődés Johannesburg után. Agroinform Kiadóház, 2003
Környezetgazdák kiskönyvtára
1 300 Ft
Első  |  Előző  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |   Következő  |   Utolsó