Botanika, erdészet › Erdészet
Első  |  Előző  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  
Találatok száma: 412
Rakonczay Zoltán (szerk.): Erdészeti címtár I-II. MÉM Erdőrendezési Főosztály, 1972-1973
Rádi József: Kalocsán Gemencről. A Kalocsai Érseki Uradalom erdő- és vadgazdálkodásának története az 1700-as évek végétől 1945-ig. PRO-INVEST Kft., 2012
Reininger, H.: A szálalás elvei avagy a korosztályos erdők átalakítása. HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt., 2010
Róth Gyula: A magyar erdőművelés különleges feladatai. Erdőműveléstan III. Mezőgazdasági Kiadó, 1953
Rutkovszkij, V. I.: Az erdő éghajlati szerepe. Szikra, 1950
Természettudományos kiskönyvtár: 47.
Somogyi Zoltán: Erdő nélkül?. Harmattan Kiadó, 2001
Standovár Tibor (szerk.): Erdők a világban, Európában és Magyarországon. Országos Erdészeti Egyesület, 2012
Erdészeti lapok: Különszám
Suszka, B.; Muller, C.; Bonnet-Masimbert, M.: Az erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig. Mezőgazda Kiadó, 2008
Szemerédy Miklós: A debreceni erdőspuszták parkerdei. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002
Környezetvédelem
Szmorád Ferenc (szerk.): Az év fája 1998. A vadkörte (Pyrus pyraster). é. n.
Szontagh Pál; Tóth József: Erdővédelmi útmutató. Mezőgazdasági Kiadó, 1988

Tompa Károly; Bründl Lajos: A fűz. Mezőgazdasági Kiadó, 1964
Torday Ervin: Erdőgazdasági alapismeretek. Dr. Móricz Miklós Könyvnyomda, 1948
Tóth Béla; Erdős László: Nyár fajtaismertető. Az Állami Gazdaságok Országos Egyesülése Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottsága, 1988
Tóth Imre: A gemenci erdők története. Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt., 2002
Tóth József (szerk.): Erdészeti rovartan. Agroinform Kiadó, 1999
Vancsura Rudolf: Erdészeti növénytan V. Növényföldrajz. Kézirat. Erdészeti és Faipari Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1988
Varga Béla (szerk.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Pro Silva Hungaria, 2013
Varga Béla (szerk.): A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapjai. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2013
Silva naturalis: 1.
Varga Ferenc: Haracsi Lajos (1898-1978) élete és munkássága. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 1998
Erdésznagyjaink arcképcsarnoka: 5.
Első  |  Előző  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |