Biológia, ökológia › Paleobiológia
Első  |  Előző  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  
Találatok száma: 175
Kormos Tivadar; Edinger, Tilly: Pannonictis pliocaenica n. g., n. sp., új mustelida a magyarországi felső-pliocénből; A Pannonictis plionaenica Kormos agyszerkezetéről két koponyaüreg-kitöltés (kőmag) alapján. Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, 1932
Kormos Tivadar: Új adatok a balatonmelléki alsó-pleisztoczén rétegek geológiájához és faunájához. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, 1910
Kormos, T.: Desmana thermalis n. sp. eine neue präglaziale Bisamspitzmaus aus Ungarn. 1930
Kretzoi Miklós: A vértesszöllősi alsópaleolit őstelep. 1964
Kretzoi Miklós: Kochictis centennii n. g. n. sp. az egeresi felső oligocénből. 1943
Kubacska András: Die Grundlagen der Literatur über Ungarns Vertebraten-Palaeontologie. I. Band: Vom Mittelalter bis 1847. Gedruckt in der Königlichen Ungarischen Universitäts-Druckerei, 1928
Hefte des Collegium Hungaricum in Wien: 4.
Kuhn, O.: Die Tierwelt der Bundenbacher Schiefer. A. Ziemsen Verlag, 1961
Die Neue Brehm-Bücherei: 274.
Kuhn, O.: Die Tierwelt der Mansfelder Kupferschiefers. A. Ziemsen Verlag, 1964
Die Neue Brehm-Bücherei: 333.
Kutassy Endre: Kirándulók zsebkönyve. Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kir. Magyar Természettud. Társulat, 1927
Kirándulók zsebkönyve. III. Őslénytani rész
Lambrecht K.: Az európai madárvilág kialakulása = Die Ausbildung und Geschichte der europäischen Vogelwelt.
Lang, G.: Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse. Gustav Fischer Verlag, 1994
Majzon László: Foraminifera-vizsgálatok. Akadémiai Kiadó, 1966
Molnár Béla: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, 1990
Monostory, K.: Eocene Ostracods from the Dorog Basin (Northern Transdanubia, Hungary). Akadémiai Kiadó, 1985
Mottl Mária: Az Igric-barlang medvekoponyáinak morfologiája. Bölcsészetdoktori értekezéshez. Magyar Kir. Földtani Intézet, 1932
Nagy Lászlóné: A mátraaljai felső-pannóniai kori barnakőszén palinológiai vizsgálata. Műszaki Könyvkiadó, 1958
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve: 47. évf. 1. füzet

Ősi Attila: Dinoszauruszok Magyarországon. GeoLitera, 2012
Parker, S.: Őslények enciklopédiája. Amit a dinoszauruszokról és társaikról tudni kell. Kossuth Kiadó, 2006
Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve I.: A régibb kőkor. Szerzői kiadás, 1926
Stephan, B.: Urvögel Archaeopterygiformes. A. Ziemsen Verlag, 1974
Die Neue Brehm-Bücherei: 465.
Első  |  Előző  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |