Biológia, ökológia › Hidrobiológia
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó
Találatok száma: 97
Woynárovich Elek (szerk.): Vízi gerinctelen állatok határozója. Agroinform Kiadó, 2005
2 200 Ft
A mikrovilágnak elkötelezetten. Egy kutatói pálya emlékezete. Uherkovich Gábor 1912-2002. Borhidi Attila előszavával. Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, 2002
Hidrológiai Közlöny: 30.(1950).
Ács Éva; Kiss Keve Tihamér (szerk.): Algológiai praktikum. ELTE Eötvös Kiadó, 2004
Bancsi István: A kerekesférgek Rotatoria kishatározója I-II. Vízgazdálkodási Intézet, 1986; 1988
Vízügyi Hidrobiológia: 15.; 17.
Bauer Norbert; Ilosvay György; Kenyeres Zoltán (szerk.): A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői. Magyar Természettudományi Múzeum, 2013
Biró Jálmán: Az árvaszúnyog-lárvák kishatározója. VizDok, 1981
Vízügyi Hidrobiológia: 11.
Csabai Zoltán: Vízibogarak kishatározója. I. kötet. KGI, 2000
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 15.
Csabai Zoltán; Gidó Zsolt; Szél Győző: Vízibogarak kishatározója. II. kötet. KGI, 2002
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 16.
2 000 Ft
Csabai Zoltán: Vízibogarak kishatározója. III. kötet. KGI, 2003
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 17.
3 000 Ft
Dévai György; Vörös Lajos (szerk.): Tanulmányok a Pannon Ökorégió szikes víztereiről. I. kötet. Debreceni Egyetem; Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete; Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010
Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica: 22.
Dévai György (szerk.): Ökológiai vízminősítés teljeskörű bemutatása a Boroszló-kerti-Holt-Tisza példáján. KLTE TTK Ökológiai Tanszéke, 1998
Dukay Igor (szerk.): Kézikönyv a kisvízfolyások komplex vizsgálatához. Göncöl Alapítvány, 2000
Entz Géza; Sebestyén Olga: A Balaton élete. Kir. Magyar Természettud. Társulat, 1942
Farkas Henrik: Kagylósrákok - Ostracoda. Akadémiai Kiadó, 1958
Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae: 4.1.; 39.
Felföldy Lajos: A vizek környezettana. Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, 1981
Felföldy Lajos: Biológiai vízminősítés. VizDok, 1987
Vízügyi Hidrobiológia: 9.
Ferencz Magda: A vízi kevéssertéjű gyűrűsférgek (Oligochaeta) kishatározója. Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet, 1979
Vízügyi Hidrobiológia: 7.
Frey, D. G.: Limnologia. Indiana Academy of Science vol. Natural Features of Indiana 1966, 297-320. oldal. Magyar nyelvre fordította Sebestyén Olga. 1974
Grigorszki István; Vasas Ferenc; Borics Gábor: A páncélos-ostoros algák (Dinophyta) kishatározója. Környezetgazdálkodási Intézet, 1999
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 8.
Első  |  Előző  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Következő  |   Utolsó