Földrajz
Első  |  Előző  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  
Találatok száma: 519
Rómer Flóris: A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat. [Reprint]. Nyomatott Sauervein Gézánál, 1860
Sárkány-Kiss, Andrej; Hamar, József (eds.): The Cris/Körös Rivers' Valleys. A study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment. Liga Pro Europa; Tisza Klub, 1997
TISCIA monograph series
Siklóssy László: Svábhegy. A svábhegyi nyaralásnak száz esztendős s a Svábhegyi Egyesület alapításának negyven esztendős emlékére kiadta a Svábhegyi Egyesület. [Reprint]. Athenaeum, 1929
Simon Tibor: Talajtan mint a növényökológia alapja. Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1963
Sitásová, E.; Fulin, M.; Duda, R.: Bodvianska pahorkatina - Bódvai dombság. Keletszlovákiai Múzeum, 2005
Slíz György: Felfedezések a föld alatt. Magyarország új barlangjai 2003-2013. Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, é. n.
Smaroglay Ferenc: Bugac szikes tavai. Stephaneum Nyomda, 1939
Somlyódy László (szerk.): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia, 2002
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon
Somogyi Sándor: Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1987
Elmélet-módszer-gyakorlat: 40.
Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000
Sossa, R. I. (ed.): Ukrainskie Karpati. Atlas turista. Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii pri Sovete Ministrov SSSR, 1987
Stefanovits Pál; Michéli Erika (szerk.): A talajok jelentősége a 21. században. MTA Társadalomkutató Központ, 2005
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. II. Az agrárium helyzete és jövője
Stefanovits Pál: Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó, 1981
Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. Magyar Tudományos Akadémia, 1934
Stelczer Károly: A vízkészlet-gazdálkodás hidrológiai alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, 2000
Strömpl Gábor: A homoródalmási barlangrendszer és kialakulása. 1913
Strömpl Gábor: Térképolvasás. Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és Térképkiadó Rt., 1927
Turistaság és Alpinizmus szakkönyvei: 6.
Sugár István: A Közép-Tiszavidék két kéziratos térképe (1790, 1845). Dobó István Vármúzeum, 1989
Tiszai Téka: 1.
Sümegi Pál: A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai. JATE Press, 2001
Sütő-Nagy Attila: Országos Kék-túra útvonala. Magyar Természetbarát Szövetség, é. n
Első  |  Előző  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |