Találatok
Első  |  Előző  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  
Találatok száma: 4468
Pátkai Imre: A magyarországi seregély. (Rendszertani tanulmány). A m. kir. Madártani Intézet kiadványa, 1939
Pátkai Imre: A Tihanyi-félsziget fészkelő madarainak állománybecslése = Bestandschätzung der Brutvögel der Tihanyer-Halbinsel. 1942
Pátkai Imre: Az erdei szalonka vonulása 1947. és 1948. évek tavaszán. 1954
Pátkai Imre: Ragadozó madaraink. 1947
Nimród Kis Könyvtár: 3.
Pátkai Imre: Ragadozómadár-kutatások az 1949. és 1950. években. 1954
Pázmány Dénes: Növényhatározó. Dacia Könyvkiadó, 1983
Pecsenye Katalin: Evolúciós kvantitatív genetika. Pars Kft, 2018
Pars könyvek
Pecsenye Katalin: Populációgenetika. Pars Kft, 2006
Pécsi Márton: A magyarországi Duna-völgy kialakulása és felszínalaktana. Akadémiai Kiadó, 1959
Földrajzi monográfiák: 3.
Pécsi Márton: A magyarországi löszszelvények litosztratográfiai tagolása.
Pécsi Márton; Sárfalvi Béla: Magyarország földrajza. Akadémiai Kiadó, 1960
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás. Akadémiai Kiadó, 1993
Elmélet-módszer-gyakorlat: 54.
Pécsi Márton: Szerkezeti és váztalajképződés Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1997
Elmélet-módszer-gyakorlat: 57.
Pécsi Márton (szerk.): Budapest természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, 1959
Pécsi Márton (szerk.): Budapest természeti képe. Akadémiai Kiadó, 1958
Pécsi Márton (szerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, 1989
Péczely György: Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1979
Péczely Péter: A Tisza füzeseitől a Brahmaputráig. Emlékezetes madarászások Eurázsiában. ELTE Eötvös Kiadó, 2006
Péczely Péter: Madár szaporodásbiológia. Agroinform Kiadó, 2014
Pék Tibor: A (mitől vagy kitől?) változó klíma. Szülőföld Könyvkiadó, 2013
Első  |  Előző  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |