Ornithology

Urcováni stári a pohlavi nepevcu. 1-2


Author: Hájek, V.
Title: Urcováni stári a pohlavi nepevcu. 1-2
Publisher: Okresni vlastivédné muzeum J. A. Komenského v Prerové; Moravské ornitologické sdruzeni; Státni zemedelské nakladatelstvi
Place of publication: Prerov, Praha
Year of publication: 1984
Description: p.148, 20 ábra; p.143, 38 ábra, pfed., 21 cm. A két kötet ábrái folyamatos sorszámozásúak
Status: In stock
Price: 400 HUF (ca. 1.0 € ) ( 600 HUF (ca. 1.5 € ) )