Zoology (except ornithology) › Hunting
First  |  Previous  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  
Number of hits: 174
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek. Dénes Natur Műhely; Nimród Alapítvány; Nimród Vadászújság, é. n.
Sterbetz István; Beregszászi György (szerk.): Vadászható madaraink. 6. Országos Természetvédelmi Hivatal; Magyar Vadászok Országos Szövetsége, 1974
Sterbetz István: Vízivad. Mezőgazdasági Kiadó, 1972
Sugár László (szerk.): Vadbetegségek. Mezőgazda Kiadó, 2007
Szederjei Ákos; Szederjei Ákosné: Állatok fogságban és szabadon. Natura, 1971
Szederjei Ákos; Szederjei Ákosné: Erdőn, mezőn, vadvizeken. Gondolat, 1965
Szederjei Ákos; Szederjei Ákosné; Studinka László: Hasen, Rebhühner, Fasanen. Terra Verlag, 1959
Szederjei Ákos; Studinka László: Nyúl, fogoly, fácán. Mezőgazdasági Kiadó, 1957
Szederjei Ákos: Szarvas. Mezőgazdasági Kiadó, 1965
Tokarczuk, O.: Hajtsad ekédet a holtak csontjain át. [Szépirodalom]. Harmattan Kiadó, 2019
Tolnai Kálmán: Vadászok szakácskönyve. [Minikönyv]. Fejér megyei Nyomdaipari Vállalat, é. n.
Varga Zoltán; Kása Róbert: Vadkár. Módszertani segédlet termelőknek, vadgazdálkodóknak és vadkárszakértőknek. Mezőgazda Kiadó, 2011
W. Nagy Ágota (szerk.): A magyar mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és vadászati szaknyelv kialakulása. Tudománytörténeti konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2003
Wessely, Joseph: Dienstunterricht für die öffentlichen Forst- und Jagdwachen des österreichischen Kaiserstaates. Eine Schrift für Forst- und Gutsbeamte, Wald- und Jagdbesitzer, Gerichts- und politische Beamte, Forst- und Jagdaufseher. Wilhelm Braumüller, 1855
First  |  Previous  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |