Geography › Geology
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Next  |   Last
Number of hits: 121
A Magyar Kir. Földtani Intézet Évkönyve: 16.(1907/1908). M. Kir. Földtani Intézet
9 000 HUF
(ca. 22.5 € )
A Magyar Királyi Földtani Intézet évi jelentései az 1933-35. évekből. II. kötet: Bányageológiai felvételek. M. Kir. Földtani Intézet, 1939
8 000 HUF
(ca. 20.0 € )
Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici: 31.(1937/38) pars mineralogica, geologica, palaeontologica. Magyar Nemzeti Múzeum, 1938
1 400 HUF
(ca. 3.5 € )
Karszt és Barlang: 1980.2., 1983.1-2., 1984.1.,2., 1986.1.,2., 1988.1. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
600 HUF
(ca. 1.5 € )
VIII. Tavaszi Ásványfesztivál. Miskolc '90. K. n., [1990]
800 HUF
(ca. 2.0 € )
Alcaraz, A. (ed.): Káprázatos kövek. Egy királyi gyűjtemény Spanyolországból. A világ legnagyobb drágakőkiállítása. Magyar Természettudományi Múzeum, 2005
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Anton Attila; E. Nagy Lajos (szerk.): Ember, természet, gazdaság, környezet Komárom-Esztergom megyében. Gescher Kft, 2014
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Bella Lajos: Próbaásatás a Rabló-barlangban. 1917
500 HUF
(ca. 1.3 € )
Borzsák Sarolta; Egri Csaba: Felszín alatti természeti kincseink. Magyarország látogatható barlangjai. Vidékfejlesztési Minisztérium, 2014
600 HUF
(ca. 1.5 € )
Bóna József: A Mecsek hegység alsóliász kőszénösszlete. Palynologia = Unterlias-Kohlenserie des Mecsek-Gebirges. Palynologie. [Különlenyomat]. 1969
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
Buda György: Kristályrendszertani táblázatok. Kézirat. Tankönyvkiadó, 1992
600 HUF
(ca. 1.5 € )
Császár Géza (szerk.): Az Eperjes-hegy élettelen és élővilága. Kirándulásvezető természetkedvelőknek. ELTE, 2002
1 400 HUF
(ca. 3.5 € )
Dornyay Béla: Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Fritz Ármin könyvnyomdája, 1913
6 000 HUF
(ca. 15.0 € )
Dulai Alfréd: A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája I. Diverzitás, rétegtani elterjedés, paleoökológia, paleobiogeográfia, faunafejlődés. Bakonyi Természettudományi Múzeum, 2002
A Bakony természettudományi kutatásának eredményei: 26.
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
Farkas Zoltán: A "Göcseji mezozoos tenger" élővilága. Magyar Olajipari Múzeum, 1997
Múzeumi Közlemények: 8.
900 HUF
(ca. 2.3 € )
Fülöp József: A Bakonyhegység alsó-kréta (Berriázi-Apti) képződményei - Unterkreide-Bildungen (Berrias-Apt) des Bakony-Gebirges. Magyar Állami Földtani Intézet, 1964
Geologica Hungarica - Series geologica: 13.
5 000 HUF
(ca. 12.5 € )
Gálos Miklós; Kürti István: Papp Ferenc élete és munkássága. "Feri bácsi" a műegyetem legendás professzora. Magyarhoni Földtani Társulat, 2011
A Magyarhoni Földtani Társulat kiadványai
4 000 HUF
(ca. 10.0 € )
Hazslinszky Tamás (szerk.): Solymári-ördöglyuk. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Solymári Bizottsága, 1996
2 900 HUF
(ca. 7.3 € )
Hevesi Attila: Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I. [Különlenyomat]. MTA Földrajztudományi Intézet, 1982
600 HUF
(ca. 1.5 € )
Horn János (szerk.): Életek - Utak. Földtudományok, környezetvédelem, energetika. Bányász Kultúráért Alapítvány, 2010
2 400 HUF
(ca. 6.0 € )
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Next  |   Last