Geography
First  |  Previous  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  
Number of hits: 576
Tőry Kálmán: A Duna és szabályozása. Akadémiai Kiadó, 1952
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében. Erdélyi Múzeum Egyesület, 2006
Treitz Péter: A negyedkori klímaváltozások agrogeológiai bizonyítélai. [Különlenyomat]. M. Kir. Földtani Intézet, 1910
Trudgill, S.: Soil Types. A Field Identification Guide. [Különlenyomat]. Field Studies Council, 1989
Unger János: Bevezetés a térképészetbe. JATE Press, 1994
Vadász Elemér: A geológus munkája. Bevezetés a földtani megfigyelésbe I-II. Danubia Kiadása, 1928
Ma és holnap: 5-6.
Vadász Elemér: Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, 1953
Varga András (szerk.): Sár-hegy tanulmányok. Mátra Múzeum, 1985
Folia Historico-Nataturalia Musei Matraensis: Supplementum 1.
Varga Lajos: A Radnai havasok keleti felének glaciális jelenségei.
Varga Lajos: Adatok a Fertő-tó fizikai és kémiai viszonyainak évi változásához.
Varga Miklós (szerk.): A vízgazdálkodás fejlesztésének alapjai és irányai. (A Vízgazdálkodási Keretterv összefoglalása). Országos Vízügyi Hivatal, 1984
Varga Miklós (szerk.): Országos vízgazdálkodási keretterv (mellékletek). Országos Vízügyi Hivatal, 1984
Veress Márton: Általános természeti földrajz. BDF Természetföldrajzi Tanszék, 2007
Vigh Gyula: A piszkei "Sárkányluk"-i kőfejtő egykori barlangjai. [1922]
Vitális, Gy.; Kecskeméti, T. (eds.): Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. Hungarian Geological Survey; Hungarian Geological Society, 1991
Annals of the History of Hungarian Geology, Special issue: 3.
Ward, P. D.: Rivers in Time. The Search for Clues to Earth's Mass Extinctions. Columbia University Press, 1994
Zasztavnij, F. D.: Ukrajna természeti földrajza. Tankönyv az általános oktatási rendszerű középiskolák 8. osztálya számára. Svit, 2004
First  |  Previous  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |