Zoology (except ornithology) › Fishes
First  |  Previous  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Next  |   Last
Number of hits: 142
Ferencz Rezső: Vizeink és halaink. Nemzeti Értékek Könyvkiadó, [2022]
Fürész György; Dudás Tibor; Zellei Ágnes: A halgazdálkodás gyakorlata. Magyar Országos Horgász Szövetség, 2006
Guti Gábor: A veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása és visszatelepítése. A kősüllő - Sander volgensis (Gmelin, 1789) országos fajmegőrzési terve. Agrárminisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály, 2018
Györe Károly: Az elektromos áram hatása a természetes vizek élővilágára. KGI, 1996
Vízi Természet- és Környezetvédelem: 2.
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
H. Tamás Gizella; Horváth László; Tölg István: Tógazdasági tenyészanyag-termelés. Mezőgazdasági Kiadó, 1982
Hankó Béla: A hal és halgazdaság. Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 1928
Hankó Béla: Halak. Magyar Szemle Társaság, 1945
Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság Kiskönyvtára: 88.
Hankó Béla; Landgraf János: Tógazdasági tanácsadó pontyos tógazdaságok részére. Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 1924
Harka Ákos: Halaink. Képes határozó és elterjedési útmutató. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 1997
Harka Ákos; Wilhelm Sándor: Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak. Magyar Haltani Társaság; Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, 2022
Harka Ákos; Sallai Zoltán: Magyarország halfaunája. Képes határozó és elterjedési tájékoztató. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 2004
18.
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. K. M. Természettud. Társ., 1887
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. [Reprint]. Kir. M. Természettudományi Társulat, 1887
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. I-II. [Reprint]. Homonnai és Társa, 2008
Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kósa László. Gondolat, 1980
Hoitsy György: A pisztráng tenyésztése és horgászata. Magánkiadás, é. n.
Hoitsy György; Szathmári László: Tógazdasági és intenzíven nevelt halaink feldolgozása. Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség, 2021
Horváth László; Urbányi Béla; Horváth Ákos (szerk.): A harcsa (Silurus glanis) biológiája és tenyésztése. Sztárstúdió Bt., 2011
Horváth László: A Soroksári Duna-ág. (A természetkedvelők paradicsoma). Ráckevei Járási Pártbizottság Propaganda- és Művelődési Osztálya; Ráckevei Járási Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, 1968
Ráckevei járási füzetek: 2.
Horváth László; Urbányi Béla; Horváth Ákos (szerk.): A süllő (Sander lucioperca) biológiája és tenyésztése. Sztárstúdió Bt., 2013
First  |  Previous  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |   Next  |   Last