Zoology (except ornithology) › Fishes
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Next  |   Last
Number of hits: 226
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.10.(2002). Dähne Verlag, 2002
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.11.(2003). Dähne Verlag, 2003
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.12.(2004). Dähne Verlag, 2004
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.13.(2005). Dähne Verlag, 2005
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.14.(2006). Dähne Verlag, 2006
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.15.(2007). Dähne Verlag, 2007
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.16.(2008) No.2-6. Dähne Verlag, 2008
2 500 HUF
(ca. 6.3 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.17.(2009). Dähne Verlag, 2009
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.18.(2010). Dähne Verlag, 2010
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.19.(2011) No.1-5. Dähne Verlag, 2011
2 500 HUF
(ca. 6.3 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.20.(2012). Dähne Verlag, 2012
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Aquaristik. Aktuelle Süsswasserpraxis. Vol.21.(2013) No.1-4.,6. Dähne Verlag, 2013
2 500 HUF
(ca. 6.3 € )
Halászat: 11.(1965)2.; 15.(1969)3-6.; 16.(1970)2., 4-6.; 17.(1971)1-3.,5.; 18.(1972)2-4.; 19.(1973)2-4.; 110.(2017)2.
500 HUF /füzet
(ca. 1.3 € /füzet)
Halászat: 84.(1991)2., 108.(2015)1.,3. Agroinform Kiadó
600 HUF /füzet
(ca. 1.5 € /füzet)
Pisces Hungarici: 15.(2021). Magyar Haltani Társaság, 2021
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
Pisces Hungarici: 4.(2010). Magyar Haltani Társaság, 2010
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
Addison, R.: Shark. Henderson Publishing, 1995
1 900 HUF
(ca. 4.8 € )
Ball, I.: Freshwater Fishing Properly Explained. Elliot Right Way Books, 1985
1 400 HUF
(ca. 3.5 € )
Ball, I.: Sea Fishing Properly Explaned. Elliot Right Way Books, 1985
1 400 HUF
(ca. 3.5 € )
Banarescu, P. M.; Bogutskaya, N. G. (eds.): The Freshwater Fishes of Europe. 5/II.: Cyprinidae 2. Part II.: Barbus. AULA, 2003
15 000 HUF
(ca. 37.5 € )
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Next  |   Last