Zoology (except ornithology)
First  |  Previous  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  
Number of hits: 1137
Vojnits András: A Börzsönytáj lepkevilága. Börzsöny Múzeum Baráti Köre, 2021
Börzsönyvidék: 6.
Vojnits András: Élővilág. 20.: Nappali lepkéink. Kossuth Kiadó, é. n.
A Kárpát-medence természeti enciklopédiája
Vojnits András; Uherkovich Ákos; Ronkay László; Peregovits László: Medvelepkék, szenderek és szövőlepkék - Arctiidae, Sphinges et Bombyces. Akadémiai Kiadó, 1991
Fauna Hungariae: 16.14.; 166.
Wagner János: Növény- és rovargyűjtő. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, é. n
Kis Könyvek
Wagner, H.: Taschenbuch der Raupen mitteleuropäischer Grossschmetterlinge. Verlag von J. F. Schreiber, 1922
Wéber M.: Szúnyoglábú legyek - Dolichopodidae. Akadémiai Kiadó, 1989
Fauna Hungariae: 14.14.; 164.
Wéber Mihály: Állatrendszertan. Kézirat. Tankönyvkiadó, 1977
Wilhelm Sándor: A lápi póc. Erdélyi Múzeum Egyesület, 2008
Wohlleben, P.: Az állatok érzelmi élete. Szeretet, gyász, együttérzés. Egy rejtett világ csodái. Park Könyvkiadó, 2017
Woynárovich Elek: Pontytenyésztés rizsföldön. Mezőgazdasági Kiadó, 1952
Zimmermann Ágoston; Zimmermann Gusztáv: A házimacska. Kir. M. Természettudományi Társulat, 1944
Zimmermann Ágoston: A házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása. Kir. Magy. Természettudományi Társulat, 1927
Zombori Lajos: A rovartest alaktani kifejezései. I. A fej. 1987
Kandidátusi értekezés tézisei
Zombori Lajos: A rovartest alaktani kifejezései. IV.: Kiegészítések. Magyar Természettudományi Múzeum; Mondat Kft., 2014
Biológiai Tanulmányok: 16.
Zombori Lajos: Csontváry állatábrázolásai.
Zombori Lajos: Levéldarázs-alkatúak II. - Tenthredinoidea II. Akadémiai Kiadó, 1982
Fauna Hungariae: 11.3/A.; 153.
Zombori Lajos: Levéldarázs-alkatúak III. - Tenthredinoidea III. Akadémiai Kiadó, 1990
Fauna Hungariae: 11.3/B.; 165.
Zombori Lajos: Levéldarázs-alkatúak IV. - Tenthredinoidea IV. Akadémiai Kiadó, 2016
Fauna Hungariae: 11.3/C; 174.
First  |  Previous  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |