Geography › Hydrology
First  |  Previous  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Next  |   Last
Number of hits: 104
Bera Márta (szerk.): A nyílt tervezés tapasztalatai a Rába folyógazdálkodási programban. WWF Magyarország, 2005
WWF füzetek: 25.
Bogárdi János: Környezetvédelem - vízgazdálkodás. Akadémiai Kiadó, 1975
Korunk tudománya
Bokody József: Kék vizeken. Vízitúrázók útikalauza. Mezőgazda Kiadó, 1999
Bokody József: Vízitúrázók kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, 2001
Boroviczény, F. et al.: A Fertő tó vízháztartási vizsgálata a geokémia és geofizika segítségével. VITUKI, 1986
VITUKI közlemények: 43.
Botár Imre; Károlyi Zsigmond: A Tisza szabályozása. I. rész. (1846-1879). VizDok, 1971
Vizügyi Történeti Füzetek: 3.
Botár Imre; Károlyi Zsigmond: A Tisza szabályozása. II. rész (1879-1944). VizDok, 1971
Vizügyi Történeti Füzetek: 4.
Csath Béla; Deák Antal András; Fejér László; Kaján Imre: Magyar vízügytörténet. Pro Aqua Alapítvány; Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, 1998
Dévai György (témavezető): Az Európai Unió (EU) víz keretirányelvének (VKI) ökológiai alapozású magyarországi végrehajtásával kapcsolatos javaslatok kidolgozása felszíni vizekre. Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Hidrobiológia Tanszék, 2003
Dornyay Béla: A Kisbalaton összezsugorodása. A "Balatoni Kurir" kiadása, 1934
Dóra Tibor (szerk.): Kiskörei öntözőrendszer. Vízügyi Tervező Vállalat, 1968
Dunka Sándor; Papp Ferenc: A Berettyó vízgazdálkodásának és jeges árvízének története. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2008
Vizügyi Történeti Füzetek: 17.
Dunka Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei és a tógazdálkodás. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 1996
Vizügyi Történeti Füzetek: 14.
Dunka Sándor; Fejér László; Papp Ferenc: A Közép-Tiszántúl vízi története. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvtár, 2003
Vizügyi Történeti Füzetek: 16.
Fejér László; Szlávik Lajos: 111 vízi emlék Magyarországon . Közlekedési Dokumentációs Kft., 2008
Fejér László (szerk.): Vizeink Krónikája. A magyar vízgazdálkodás története. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2001
Fejes Lőrinc (szerk.); Teszárné Nagy Mariann: Negyvenéves a Tisza-tó. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jubileumi kiadványa. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 2018
Félegyházi Enikő; Nagy Balázs: A Sajó-Hernád hordalékkúp késő pleisztocén mederhálózatának vizsgálata. Debreceni Egyetem Földrajzi Intézete, 2001
Ferencz Rezső: Vizeink és halaink. Nemzeti Értékek Könyvkiadó, [2022]
Gayer József (szerk.): Európai összefogás a vizek jó állapotáért. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyűjtőkerületben. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; VITUKI, 2005
First  |  Previous  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |   Next  |   Last