Geography
First  |  Previous  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Next  |   Last
Number of hits: 507
Domjánné Nyizsalovszki Rita; Juhász Lajos: Magyarország természetföldrajza. Mezőgazda Kiadó, 2010
3 800 HUF
(ca. 9.5 € )
Dornyay Béla: Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Fritz Ármin könyvnyomdája, 1913
6 000 HUF
(ca. 15.0 € )
Dövényi Zoltán; Schweitzer Ferenc (szerk.): Táj és környezet. Tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2004
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Dulai Alfréd: A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája I. Diverzitás, rétegtani elterjedés, paleoökológia, paleobiogeográfia, faunafejlődés. Bakonyi Természettudományi Múzeum, 2002
A Bakony természettudományi kutatásának eredményei: 26.
2 000 HUF
(ca. 5.0 € )
Dunka Sándor; Fejér László (szerk.): Széchenyi és a Tisza-völgy rendezése. Tudományos emlékülés Tiszadobon. Széchenyi emlékév 1991. Magyar Hidrológiai Társaság, 1991
2 400 HUF
(ca. 6.0 € )
Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék; MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2004
Regionális tudományi tanulmányok: 10.
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Farkas Zoltán: A "Göcseji mezozoos tenger" élővilága. Magyar Olajipari Múzeum, 1997
Múzeumi Közlemények: 8.
900 HUF
(ca. 2.3 € )
Fejér László; Lászlóffy Woldemár: A hidrometria magyarországi fejlődése (1700-1945). Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, 1986
Vizügyi Történeti Füzetek: 13.
2 500 HUF
(ca. 6.3 € )
Fejér László: Árvizek és belvizek szorításában. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvtár, 1997
Vizügyi Történeti Füzetek: 15.
3 000 HUF
(ca. 7.5 € )
Fejér László; Marczell Ferenc: Kolossváry Ödön (1857-1921) kultúrmérnök, a hazai öntözések ügyének egyik úttörője. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2003
800 HUF
(ca. 2.0 € )
Fekete Adorján: A talajvédelem időszerű kérdései. Kivonat az 1956. április 17-18-i Országos Talajeróziós Ankéton elhangzott előadásokról. Földművelésügyi Minisztérium Növénytermesztési Főigazgatósága, 1956
600 HUF
(ca. 1.5 € )
Flachner Zsuzsanna; Németh Tamás; Tóth Róbert (szerk.): Magyarországi kritikus terhelési térképezési munkát megalapozó kutatási eredmények és fejlesztési irányok. MTA TAKI, 1998
1 200 HUF
(ca. 3.0 € )
Fodor Ferenc: A magyar Földrajztudomány története. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2006
5 000 HUF
(ca. 12.5 € )
Fodor István: A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Akadémiai Kiadó, 1981
7 000 HUF
(ca. 17.5 € )
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete, 2009
3 400 HUF
(ca. 8.5 € )
Frisnyák Sándor; Gál András; Horváth Gergely (szerk.): A Zempléni-hegység földrajzi lexikona. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Szerencsi Bocskai István Gimnázium, 2009
6 500 HUF
(ca. 16.3 € )
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Peja Győző emlékkönyv. A Szerencsen 2007. november 16-án megtartott emlékkonferencia előadásai. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Bocskai István Gimnázium, 2007
4 500 HUF
(ca. 11.3 € )
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs és a Zempléni-hegység. A Szerencsen 2003. május 16-17-én megrartott tudományos konferencia előadásai. 2004
5 000 HUF
(ca. 12.5 € )
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs monográfiája. Szerencs Város Önkormányzata, 2005
4 000 HUF
(ca. 10.0 € )
Frisnyák Sándor; Gál András (szerk.): Szerencs, Dél-Zemplén központja. A IV. Tájföldrajzi Konferencia előadásai. (Szerencs, 2007. április 19-20). Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete; Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, 2007
4 500 HUF
(ca. 11.3 € )
First  |  Previous  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   Next  |   Last