Geography
First  |  Previous  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |   Next  |   Last
Number of hits: 507
Pécsi Márton (szerk.): Magyarország Nemzeti Atlasza. Kartográfiai Vállalat, 1989
Péczely György: Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1979
Pinczés Zoltán: Az Erdélyi-medence természeti földrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998
Pinczés Zoltán: Az Erdélyi-peremhegyvidék természeti földrajza. Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997
Pintér Károly: Horgászati alapismeretek. Agroinform Kiadó, 2014
Pocsai Tamás; Sasvári Ágoston: Úrkút, Csárda-hegy természetvédelmi terület. Tanösvény-vezetőfüzet. Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 2005
Pangea füzetek
Pokorny Lajos: Magyaroszág tőzegképletei. [Különlenyomat]. [1863]
Ráczi Győző; Varga Péter: Gömöri Tájakon. Gömöri Múzeum és Baráti Köre, 1997
Múzeumi Könyvtár: 4.
Rétvári László (szerk.): A Pilis-Visegrádi-hegység környezetminősítése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1986
Romsics Imre: A társadalmasított természet. Adatok Kalocsa környékének történeti földrajzához. Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, 1987
Homokmégyi műhelytanulmányok: 4.
Rozlozsnik Pál; Schréter Zoltán; Telegdi Roth Károly: Az esztergomvidéki szénterület bánya-földtani viszonyai. M. Kir. Földtani Intézet, 1922
A Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadványai
Rómer Flóris: A Bakony. Terményrajzi és régészeti vázlat. [Reprint]. Nyomatott Sauervein Gézánál, 1860
Siklóssy László: Svábhegy. A svábhegyi nyaralásnak száz esztendős s a Svábhegyi Egyesület alapításának negyven esztendős emlékére kiadta a Svábhegyi Egyesület. [Reprint]. Athenaeum, 1929
Simon Tibor: Talajtan mint a növényökológia alapja. Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1963
Sitásová, E.; Fulin, M.; Duda, R.: Bodvianska pahorkatina - Bódvai dombság. Keletszlovákiai Múzeum, 2005
Slíz György: Felfedezések a föld alatt. Magyarország új barlangjai 2003-2013. Szent Özséb Barlangkutató Egyesület, é. n.
Smaroglay Ferenc: Bugac szikes tavai. Stephaneum Nyomda, 1939
Somlyódy László (szerk.): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Magyar Tudományos Akadémia, 2002
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. VIII. A víz és vízgazdálkodás helyzete és jövője Magyarországon
Somogyi Sándor: Magyarország természeti adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 1987
Elmélet-módszer-gyakorlat: 40.
Somogyi Sándor (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2000
First  |  Previous  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |   Next  |   Last